14/01/2021
Střechy Technologie TPO FPO střešní fólie (na bázi polyolefínu)

V naší zemi se často objevují velmi silné větry. Víte, jak chránit vaši plochou střechu? Nejlepším způsobem je ukotvení foliové střešní hydroizolace pomocí kotevních prvků Sarnabar.

Systém Sarnabar

systém Sarnabar

Před instalací liniového kotvicího systému Sarnabar připevněte tepelnou izolační desku za pomocí upevňovacích prvků Sarnafast a roznášecích talířků. Použijte nejméně jeden kotvicí prvek na izolační desku nebo na 1 m2.

Kotvicí systém Sarnabar je určen i pro kotvení střešní fólie Sarnafil® TS. Rozviňte střešní fólii Sarnafil® TS, vytvořte překrytí o šířce 80 mm, okamžitě přivařte a upevněte ke spodní vrstvě pomocí upevňovacích profilů Sarnabar. Nechte 10 mm mezeru mezi jednotlivými profily.

Jak ukotvit střešní fólii?

Použijte kotvicí prvky v souladu s projektovou dokumentací. Systém Sarnabar musí být instalován kolmo na směr žebrování nosné vrstvy. Překryjte konce profilů krycím páskem střešní fólie Sarnafil® a přivařte. Instalované upevňovací prvky Sarnabar okamžitě překryjte pásem fólie Sarnafil®.

obvodové kotvení střešní folie
Obvodové kotvení

Všechny okraje okolo atiky, ukončení a průniky u volně loženého a mechanicky kotveného systému musí být zajištěny pomocí mechanického kotvení Sarnabar.

Sarnabar - kotvení k povrchu střechy
Kotvení k povrchu střechy

Profily Sarnabar musí být kotveny ke střešnímu plášti pomocí vhodných upevňovacích prvků. Použijte nejméně 4 kotvicí prvky Sarnabar typu 10/6 na běžný metr. Ze strany ukončení střechy navíc přivařte svařovací šňůru Sarnafil® T s průměrem 4 mm. Svařovací šňůra zabezpečuje fólii před roztrháním vlivem větru.

Sarnabar - kotvení ke svislé ploše atiky
Kotvení ke svislé ploše atiky

Profily Sarnabar mohou být také kotveny v přechodu na atiku, použijte vhodné kotvicí prvky. Pokud materiál svislé oblasti není dostatečně únosný (např. dřevěné bednění, pórobeton, tenký kovový plech, rám světlíku), měli byste kotvit k vodorovné ploše.

Kotevní prvky Sarnabar 10/6

Sika Sarnabar roof fastening bar to attach roof membrane to substrate

Jsou vyrobeny z žárově pozinkované oceli FVZS250GD + AZ150BC, dle DIN EN 10346 a DIN EN 10143, WN 1.0242.

Zajišťují 100% přikotvení po obvodu atik, které zaručí minimální možnost smrštění hydroizolační fólie a díky tomu zaručuje delší životnost střešního pláště. Toto kotvení po obvodu atik musí být doplněno tradičním kotvením v ploše střechy dle námi vypracovaného kotevního plánu.  

Hlavní výhody:
  • Nejlepší způsob kotvení fóliové střešní hydroizolace
  • Jednoduchá montáž - jednoduchá kontrola
  • Zamezení technologické nekázně při kotvení
  • Snadná montáž – v profilu jsou
  • připravené otvory, které určují vzdálenosti šroubů