Střechy Izolace Jak na to?

Parozábrany jsou důležitou součástí velkého množství střešních plášťů a z hlediska šíření vlhkosti oddělují interiér a exteriér stavby. Brání vlhkosti z interiéru v pronikání do dalších vrstev stavebních konstrukcí, především pak střešních plášťů, kde by mohlo v důsledku poklesu teplot docházet ke kondenzaci vodní páry. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v ČR dochází po většinu roku k difuzi vodní páry ve směru z interiéru do exteriéru, proto se parozábrana umisťuje vždy co nejblíže interiéru. Avšak vždy nad vrstvy se zabudovanou vlhkostí (např. monolitické desky).

Pro správnou funkci parozábrany jsou důležité nejen parametry jako μ a sd, ale především napojení na všechny prostupující konstrukce. Při výběru parozábrany bychom měli zohlednit také druh podkladní konstrukce a její stabilitu. Pro nestabilní podklady jako jsou trapézové plechy, skořepinové stropní panely nebo dřevěné krovy je vhodné používat takové parozábrany, které jsou schopny překonávat větší tahová zatížení.

Obrázek: Parozábrana proti prošlápnutí
Obrázek: Natávování asfalotvých pásů

Dělení parozábran podle hodnoty sd [m]:

I. kategorie 0,5 < sd < 100
II. kategorie 100 < sd < 600
III. kategorie 600 < sd < 1500
IV. kategorie sd > 1500
 

I. kategorie (parobrzdy) omezují vlhkostní tok v konstrukci (použití zejména pro šikmé střechy)

II. kategorie (mírné parozábrany) vhodné pro stavby s běžným provozem

III. kategorie (parozábrany) vhodné pro stavby s krátkodobým zvýšeným vlhkostním zatížením vnitřních prostor nebo pro vnější nepříznivé klimatické podmínky

IV. kategorie (výrazné parozábrany) vhodné pro stavby s dlouhodobým zvýšeným vlhkostním zatížením vnitřních prostor a pro extrémní klimatické podmínky
 

Příklady parozábran KVK PARABIT a Sika

Typ Název Tloušťka

sd[m]

PE fólie Sarnavap® 500E  0,15 100
LDPE fólie Sarnavap® 1000E 0,20 220
PE fólie Sarnavap® 2000E

0,225

420
AP samolepicí s AL vložkou na trapéz. plech Sarnavap® 5000 E SA  0,40 1800
PE fólie s AL 

S-VAP 4000 E SA FR 

0,17

1500
AP natavitelný s AL vložkou PARAELAST AL + V S40 4,00 1680
AP samolepicí s AL vložkou PARAELAST FIX AL

2,60

962

AP samolepicí s AL vložkou pro tr. plech

PARAELAST FIX VB GRID 0,80 296
AP natavitelný  SKLODEK 40 special mineral 4,00 100

AP samolepicí

PARAELAST FIX PE 2,80 70
Výhody PAROZÁBRAN z PE fólií


• Cenově výhodná řešení 
• Snadné a rychlé spojení pomocí lepicích pásek 
• Velmi nízká hmotnost nezpůsobuje další zatížení konstrukce

Výhody PAROZÁBRAN z asfaltových pásů


• Kvalitní adheze k různým povrchům
• Vhodné na všechny typy podkladů: beton, dřevo, trapézové plechy
• Kvalitní spoje a opracování detailů
• Možnost pohybu pracovníků po parozábraně, vysoká mechanická odolnost
• Výstavba střech po etapách zajištěných proti zatečení vody do skladby izolací
• Možné využití parozábrany jako zajišťující hydroizolace
• Dlouhá životnost
• Vysoké hodnoty sd

Výběr parozábrany

Pro správný výběr parozábrany bychom měli znát hned několik věcí. První informací pro nás musí být navrhovaná životnost střešního pláště. Dále typ provozu, zda se například nacházíme nad obytnou místností, běžným skladem nebo nad bazénem. A v neposlední řadě typ podkladní konstrukce.

PE fólie jako parozábrany jsou vhodné zejména pro šikmé střechy nebo pro stavby s nižší návrhovou životností jako jsou logistické haly apod. I zde je však nutné dbát zvýšené pozornosti při návrhu parozábrany a navrhovat ji v kontextu celé skladby střešního pláště. Na betonové a podobné konstrukce není vhodné jako parozábrany používat PE fólie, kde hrozí jejich mechanické poškození ještě během výstavby střech. Naopak vhodné je použít asfaltové pásy.

Asfaltové pásy lze použít na všechny typy podkladů, kde je minimální pravděpodobnost jejich mechanického poškození a pokud by k němu došlo, dají se velice snadno a kvalitně opravit. Nachází využití v budovách s dlouhou životností. Asfaltové pásy s hliníkovou vložkou jsou ideálním řešením parozábran pro vlhké provozy nebo ve skladbách zelených střech.
V případě potřeby jsou Vám naši stavební technici k dispozici pro návrh skladeb střešních plášťů včetně jejich tepelně technických výpočtů.