31/03/2020
Střechy Opravy střech Jak na to? Sikalastic®

Kovové střechy patří k nejodolnějším střešním systémům. Přesto potřebují pravidelnou údržbu a opravy. Renovaci starých kovových střech vám doporučujeme provádět pomocí hydroizolačních nátěrů Sika.

Rekonstrukce střech

je v současné době velmi důležité téma, zejména v souvislosti s prodloužením životnosti stávajících střech udržitelným způsobem. Budovy mají obvykle určenou konstrukční životnost více než 50 let, střecha však může potřebovat údržbu nebo renovaci dříve. Je nutné obnovit ochranu proti vniknutí vody a jiným zatížením způsobeným podnebím.

Tekuté hydroizolace Sika mohou být použity na různých typech stávajících střešních podkladů jako ekonomické řešení rekonstrukce. Jsou vhodné i pro kovové střechy.

 

oprava kovové střechy

Starší kovové střechy mohou vyžadovat opravu z důvodu:

 • Koroze kovů
 • Výrazné expanze a kontrakce kovů v průběhu času, což vede k uvolnění spojovacích prostředků a prasklin v těsnění a spojích
 • Kondenzace
 • Poškození bouří
 • Úniky související s hydroizolací obtížných detailů, spojů a svárů nebo špatnou instalací (vnitřní okapy, světlíky atd.)
 

Proč zvolit tekutou hydroizolaci?

Hydroizolační nátěry mají jednu obrovskou výhodu: stávající staré střešní pláště nemusí být odstraněny. Tekuté hydroizolace Sika se aplikují bez nebo v kombinaci s vhodnými primery přímo na povrch stávající střechy.

Postup aplikace nijak výrazně neomezí každodenní provoz budovy.

Aplikace je zcela bez rizika požáru ve srovnání s některými jinými střešními materiály, jako je bitumen. To zaručuje bezpečnost pro stavbu i aplikátory.

Tekuté hydroizolace jsou ideálním řešením pro rekonstrukce střech veřejných budov: školy, nemocnice, školky, kancelářské budovy, a všude tam, kde je důležitým aspektem bezpečnost. 

Barevné hydroizolační nátěry prodlužují životnost stávajících střech a navíc poskytují příležitost k rozšíření funkčnosti a zvýšení estetiky střechy.

Oprava kovové střechy hydroizolačním nátěrem Sika

tekuté hydroizolační nátěry

Využijte vysoce efektivní způsob instalace nové hydroizolační vrstvy na nepravidelně tvarované střechy během krátké doby aplikace.

 • Rychlá a jednoduchá aplikace přímo na kov
 • Bez vyrovnávací nebo roznášecí vrstvy
 • Bezespará hydroizolace
 • Bez nutnosti zásahu do podkladu

Skladba systému

 

Aplikace

 • Před aplikací Sikalastic®-621 TC musí být penetrační vrstva na omak nelepivá (pokud je aplikována).
 • Plochy, které by mohly být poškozeny nátěrem chraňte zakrytím, např. plastovou fólií.
 • S aplikací začněte vždy na vodorovné ploše.
 • Aplikujte první vrstvu Sikalastic®-621 TC. Pracujte pouze na takové ploše, aby nátěr zůstal tekutý pro krok č. 2
 • Instalujte rohož Sikalastic® Reemat. Dodržujte přesahy minimálně 5 cm, ujistěte se, že jsou přesahy dostatečně vlhké, aby došlo k jejich propojení. Váleček může vyžadovat pouze malé množství materiálu navíc, tudíž v tomto kroku není vyžadován žádný další materiál.
 • Jakmile je vrstva odolná pochozi, je možné aplikovat druhou vrstvu Sikalastic®-621 TC. 
 
kovové střechy
kovové střechy
kovové střechy

 

Vlastnosti hydroizolačního nátěru Sikalastic®-621 TC

 • UV odolný - vysoce odrazivý (odstín RAL 9016) a odolný vůči žloutnutí 
 • Aplikovaný za studena - není potřeba teplo nebo oheň
 • Bezespará střešní hydroizolace
 • Rychlé vytvrzení - schopnost velmi rychle odolávat mechanickému zatížení ihned po aplikaci 
 • Vysoce elastický a trhliny přemosťující - zachovává pružnost i za nízkých teplot