16/03/2021

Spodní stavbou označujeme podzemní část budovy. Jaké vlivy na ni působí a jak ji můžeme chránit?

Pod povrchem

Spodní stavba zahrnuje samotné základy a suterénní prostory. Obojí je částečně nebo zcela vystavené působení:

  • tlaku vody,
  • agresivní podzemní vodě s obsahem chemikálií,
  • statickým silám (statický tlak, vztlaková síla, sedání apod.),
  • dynamickým silám,
  • střídání teplot,
  • plynům obsažených v půdě,
  • agresivním biologickým vlivům (kořeny rostlin, houby, bakterie).

Je nutné brát tyto vlivy při stavbě nebo rekonstrukci v potaz a postarat se o dostatečnou ochranu nejen proti vlhkosti. Na spodní stavbu navazují další vrstvy a konstrukce, je proto důležité nepodceňovat její hydroizolaci. Důležité je zvolit správný a kvalitní způsob hned než poté řešit následky nedostatečné izolace.

Hydroizolace je základ

Kvalitní izolace vám zabezpečí kvalitní bydlení bez starostí, dlouhou životnost stavby i nižší náklady. K dispozici jsou i produkty z udržitelných systémových řešení šetrných k přírodě.

Hydroizolace se aplikuje:

Na vnitřní straně konstrukce. Zajistí např. izolační systém integrovaný do betonové konstrukce, sestává z vhodných přísad do betonu společně se systémem pro utěsnění připojovacích, konstrukčních a dilatačních spár.
Další variantou je izolace pomocí PVC fólií.

Na vnější straně konstrukce. Např. pomocí asfaltových pásů, fóliemi na bázi polyolefínu, bitumenových, polyuretanových a dalších nátěrů.

Jak ochránit spodní stavbu?

Možností je hned několik:

Hydroizolační nátěry, stěrky a malty – jsou vhodné při použití proti vlhké půdě a prosakování vody. Hlavní výhodou je snadná a časově nenáročná aplikace a také příznivá cena. Jedná se o reaktivní nátěry na bázi polyuretanu nebo hydroizolační stěrky na bázi cementu.

Koncept bílé vany a vodonepropustného betonu Sika – řešení se skládá z betonu, který je díky speciálním přísadám nepropustný pro vodu v kombinaci s vhodnými systémy utěsnění pracovních a dilatačních spár, např. systémem Sikadur-Combiflex® SG. Nabízí vysokou životnost za dobrou cenu. Hodí se hlavně pro podzemní parkoviště, obytné budovy nebo průmyslové stavby.

Bitumenové nátěry – jsou aplikovatelné na suché i lehce vlhké podklady. Díky elasticitě se snadno přizpůsobí i při nižších teplotách a skvěle překlenou trhliny. Zesílený pružný povlak Sika® Igolflex®-201 slouží zároveň také jako izolace proti radonu. Nátěry se uplatní v podzemních parkovištích, obchodní a komerční zástavbě, průmyslových i inženýrských stavbách.

Natavování asfaltových pásů plamenem hořáku

Asfaltové pásy - nabízí skvělý poměr ceny a kvality. Jsou odolné proti mechanickému poškození a zaručí dlouhou životnost. Např. modifikovaný                asfaltový pás Sklodek 40 Special Mineral je schopen odolat i radonu s vysokou koncentrací.

Fóliové systémy celoplošně přilnuté – např. systém SikaProof® na bázi polyolefínové fólie vytváří dokonalé a trvanlivé mechanické spojení, zabraňuje také postrannímu podtékání vody nebo její migraci mezi betonem a fólií. Lze aplikovat před zalitím betonu nebo již na vyzrálou betonovou desku. Používají se pro veškeré typy betonových základů.

Sekční fóliové systémy s kontrolními injektážními body Sikaplan – vysoce elastické hydroizolační fólie jsou na konstrukci instalovány zevně, hydroizolační vrstva je rozdělena do sekcí pomocí sítě kompatibilních vodních překážek. Vodotěsnost je tak řízená a zajištěná. Využití je možné v podzemních parkovištích, všech typech budov, inženýrských stavbách apod.

Jak na to?