Tmely a lepidla Inovace

Stavby se mění a modulární konstrukce jsou jedním z dominantních trendů moderního stavebnictví. Oproti konvenční výstavbě, kdy se staví celý objekt na místě, jsou modulární objekty předem vyrobeny v segmentech (modulech) ve výrobních závodech a na stavebním pozemku probíhá pouze jejich montáž. Sika nabízí svůj přínos k rozvoji tohoto trendu. Se zkušenostmi z průmyslové výroby lze stavební procesy industrializovat, zvýšit jejích efektivitu a také kvalitu.

NOVÉ TRENDY VE STAVEBNICTVÍ – MODULÁRNÍ VÝSTAVBA

Modulární výstavba RD v Irsku, kde byly použité materiály Sika
Obrázek: Modulární výstavba RD v Irsku, kde byly použité materiály Sika

V posledních letech modulární výstavba vykazuje vysokou míru růstu. Požadavek na vyšší produktivitu ve stavebnictví je vysoký – zejména ve městech, kde je nutno řešit nedostatek bytů a veřejných budov, jako jsou školy nebo nemocnice, a zároveň zvládat nedostatek kvalifikovaného personálu na staveništi.
Prognózy předpovídají, že globální trh s modulární výstavbou poroste z 110 miliard CHF v roce 2018 na 155 miliard CHF do roku 2023. Montáž prefabrikovaných modulů a komponentů, jako jsou podlahy, stěny, střechy, koupelny nebo kompletní domy, také přináší výhody z hlediska nákladů a úspory času, snížení počtu dodávek na stavbu, menší potřeba využití subdodavatelů a minimální riziko zpoždění způsobené např. špatným počasím. Eliminace manipulace s materiálem a množství produkovaného odpadu na místě činí tento způsob stavení šetrnější k okolí stavby a životnému prostředí. Modulární výstavba zároveň umožňuje hromadnou výrobu a sériovost.
 

"Sika má jedinečnou nabídku kombinující vysoce kvalitní stavební produkty s know-how pro optimalizaci výrobního procesu. " Scott Henry, senior víceprezident, divize Industry
Sika nabízí mnohá řešení pro modulární výstavbu: nejen lepidla nahrazují tradiční metody spojování
Hydroizolační systém SCHÖNOX v modulární koupelně
Obrázek: Hydroizolační systém SCHÖNOX v modulární koupelně

V technologii lepení zaujímá Sika jedinečné postavení. Díky sortimentu průmyslových lepidel a komplexním zkušenostem v oblasti výroby vozidel, které společnost budovala po mnoho let, je Sika schopna masivně urychlit i stavební procesy. Technologicky vyspělá lepidla Sika vyvinutá speciálně pro výrobní procesy jsou klíčovým řešením pro automatizaci. Nabídka společnosti Sika zahrnuje standardní produkty a pokročilé technologie šetřící čas. Řešení, která jsou aplikována automatizovaně – pomocí čerpadel a robotů. Tradiční metody spojování, jako hřebíky a šrouby, lze vyměnit; není třeba dále pracovat ručně. Sika již úzce spolupracuje s předními světovými společnostmi, které posouvají industrializaci ve výstavbě dále.

Řešení společnosti Sika pro modulární výstavbu:
  • Střešní systémy Sika
  • Lepidla na obklady a dlažbu Sika
  • Hydroizolační systémy Sika
  • Lepení sendvičových panelů na stěny a stropy
  • Protipožární řešení Sika pro potrubí a kabeláž
  • Konstrukční lepení ocelových rámů
  • Lepidla Sika pro lepení spojů a tmelení spár