2020
Velké Meziříčí

Most Vysočina je nejvyšším dálničním mostem v ČR a také druhým nejdelším mostem na dálnici D1. Nachází se v kraji Vysočina na 144,2 km dálnice D1 a překlenuje údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí. Konstrukčně se jedná o dva souběžné ocelové spojité trámové mosty s horní ortotropní mostovkou, každá o 4 polích, v celkové délce 426 m. Konstrukce mostovky je tvořena plechem o tloušťce 10 až 18 mm, vyztuženým podélnými uzavřenými výztuhami. Ocelový komorový nosník s mostovkou váží téměř 6 tisíc tun, výška mostu je 77,5 metrů.

 
Historie mostu

První návrhy na stavbu mostu se objevily již před 2. světovou válkou s cílem propojení dvou největších měst ČR Prahy a Brna. Ukázalo se, že trasování takovým členitým terénem je nejvýhodnější. Mezi alternativami byla i varianta betonová, zvítězila však ocelová varianta spojitého nosníku. Ocelovou konstrukci zhotovily závody ve Vítkovicích. Výstavba mostu probíhala v letech 1972-1978 letmou montáží dle projektu Ing. Antonína Pechala. Letmá metoda montáže mostní konstrukce v takovém rozsahu byla v ČR použita poprvé.

Modernizace D1

Most byl poprvé rekonstruován v roce 2012 tedy po téměř 35 letech provozu. V rámci nynější modernizace D1, úseku 19, je mostovka obou mostů rozšířena o 75 cm na celkovou šíři 12,5 m mezi svodidly. Toto rozšíření využije prostor mezi mostovkami, takže dojde ke zmenšení mezery mezi oběma mosty. Proběhla zde také nová protikorozní úprava povrchu a sanace spodní stavby mostu. Cílem je zvýšení bezpečnosti a komfortu pro motoristy.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 4
Projektant: Viapont, s.r.o. + Pragoprojekt, a.s.

Uplatnění produktů Sika a KVK Parabit

Prostřednictvím firmy ASEI, spol. s.r.o., která na mostě zhotovovala kompletní izolační systém, se uplatnily i produkty společností Sika CZ a KVK Parabit. Na most byl schválen a následně aplikován speciální izolační systém skládající se z antikorozního nátěru, kotevně adhezního nátěru Sika Ergodur®-500 Pro a asfaltového izolačního pásu PARAPLAST AC 50.
Asfaltové pásy byly v návinech po 60 m aplikovány speciálním strojem pro natavování asfaltových pásů na mostní konstrukce. Na obou mostech je uloženo zhruba 15 000 m2 izolací.
Dalším produktovým příspěvkem byly přísady Sika do betonu použitého do betonáže mostovky, konkrétně se jednalo o superplastifikační přísadu pro transportbeton řady Sika ViscoCrete a provzdušňující přísadu pro betony s požadavkem na vysokou odolnost vůči mrazu. Beton dodávala společnost TBG PKS a.s.


Práce na mostě budou probíhat do konce listopadu 2020. Od prosince 2020 bude provoz bez dopravního omezení.