2022
Brno

Stavba tramvajového tunelu je jednou z částí rozestavěného velkého městského okruhu (VMO) v Brně. Cílem je odstranit zúžený dopravní koridor mezi již vybudovanými úseky v MČ Žabovřesky a MÚK Hlinky, který je situován mezi řekou Svratkou a příkrým skalním svahem. Řešením bude zkapacitnění komunikace na čtyřproudou a zaústění tramvajové trati do tunelu.


Tunel tvořený jedním tubusem je ražený s hloubenými (přesypanými) předportálovými úseky. Délka přesypaných částí je celkem 167 m, délka ražené části je 334 m. Šířka tramvajové trati v tunelu je 7 m, světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Po dokončení budou tramvaje moci projíždět tunelem rychlostí 50-60 km/h. Součástí jsou i protihlukové stěny, lávka pro pěší a biokoridor. Celá stavba by měla být uvedena do provozu v roce 2024.

Sika řešení

Hydroizolace tunelu

Stejně jako na úseku č. I. (Oprava mostu I/42 VMO Žabovřeská | Sika CZ), se i na tomto úseku naše společnost podílela dodávkami produktů Sika. Poprvé v Evropě zde byl použit drenážní systém pro odvod kondenzátu z vnitřní části tunelu pomocí systému Sikaplan WP Drainage angle (Sikaplan® WP Drainage angle 0.37m). Podle vyjádření zhotovitele a prováděcí firmy jim drenážní profil výrazně usnadnil práci a zkrátil čas výstavby.

Hydroizolace vnitřního i vnějšího povrchu tunelu byla provedena osvědčenou hydroizolační fólií Sikaplan® WP 1100-30 HL vhodnou pro tunelové stavby. Má vysokou odolnost proti stárnutí, je vhodná pro kontakt s kyselou vodou a alkalickým prostředím a má optimalizovanou flexibilitu a zpracovatelnost.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: PK OSSENDORF spol. s r.o.

Generální dodavatel: sdružení firem “Eurovia+Hochtief +Subterra”

Aplikace hydroizolační fólie: CHEMIA SYSTEM GEO

Sanace betonových konstrukcí

Pro opravu železobetonových konstrukcí a kosmetické opravy betonu byl použit sanační systém Sika MonoTop:

Těsnění spár

Pro těsnění spár byly aplikovány produkty:

  • Sika Firesil Marine N – těsnicí tmel se zvýšenou požární odolností
  • Sika Primer 3N – penetrační nátěr na porézní podklady
     

Spuštění tunelu do provozu

Dne 1. května 2023 došlo ke spuštění tramvajového tunelu do provozu. Nyní již může páteřní tramvajová linka č. 1 opět propojit brněnské městské části Bystrc a Řečkovice. Dokončení této II. etapy VMO Žabovřeská je plánováno na rok 2024.

V rámci stavby došlo také k rekonstrukci kaple sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikodémie jako památky na osadu Kamenný mlýn ze 14. století.

V pátek 28. dubna byl tunel otevřen pro veřejnost a my jsme byli u toho! 

Mimo návštěvu tunelu si návštěvníci mohli podrobně prohlédnout i novou tramvaj Škoda ForCity Smart 45T dodanou pro DPmB. Na výrobě těchto souprav jsme se podíleli dodávkou lepidel a tmelů. Více informací zde.