2019
Brno

V rámci 1. etapy oprav velkého městského okruhu v Brně byla v roce 2019 zahájena oprava mostu Kníničská přes komunikaci I/42. Most sestává ze spřažených prefabrikovaných komorových segmentů.

Stavebně-technickým průzkumem byla detekována nízká hodnota krytí výztuže a v rámci projektu bylo navrženo celoplošné navýšení krytí výztuže reprofilační maltou (cca 3 cm). Aplikační firmou HCS spol. s r.o. byla po dohodě s projektanty provedena změna principu ochrany výztuže spočívající ve zvýšení odporu proti pronikání vzdušného oxidu uhličitého. 

Původně navržené celoplošné navýšení krytí reprofilační maltou bylo nahrazeno zvýšením odporu ve formě nátěrového systému BIS - Beton Immun System. Systém BIS sestává z penetrace Sikagard-552 W Aquaprimer, stěrky Sikagard-545 Elastofill a krycího nátěru Sikagard-550 W Elastic.

Výhodou provedené změny metody zvýšení odporu proti pronikání oxidu uhličitého je především snadnější aplikace, eliminace dodatečného zatížení mostní konstrukce a funkčnosti systému (překlenutí trhlin - třída III, řádově vyšší odpor proti pronikání oxidu uhličitého než při použití materiálu na bázi cementu).

Součástí prováděných prací byla i reprofilace sloupů - Sika MonoTop-2002 Universal (dříve SikaRep CZ) - ruční aplikace, reprofilace opěr a okřídlí mostu - SikaRep 4N. Reprofilace byly sjednoceny stěrkou Sika MonoTop-2003 Finish (dříve Sika MonoTop-620) a opatřeny ochranným nátěrem Sikagard-550 W Elastic s penetrací Sikagard-552 Aquaprimer.

 

Subjekty
  • investor: ŘSD ČR
  • generální projektant: PK OSSENDORF s.r.o.
  • prováděcí firma: STRABAG a.s.
  • prováděcí firma: IMOS Brno a.s.
  • prováděcí firma: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.
  • subdodavatel: HCS spol. s r.o.
rekonstrukce mostu I/42 VMO Brno Žabovřeská
rekonstrukce mostu I/42 VMO Brno Žabovřeská
rekonstrukce mostu I/42 VMO Brno Žabovřeská

Použité produkty Sika

Mostovka

penetrace: Sikagard-552 W Aquaprimer

mezivrstva: Sikagard-545 W Elastofill

ochranný nátěr: Sikagard-550 W Elastic

Opěra

malta pro suché stříkání: SikaRep 4N

egalizační stěrka: Sika MonoTop-620

penetrace: Sikagard-552 W Aquaprimer

ochranný nátěr: Sikagard-550 W Elastic

Pilíř

opravná malta: SikaRep CZ

egalizační stěrka: Sika MonoTop-620

penetrace: Sikagard-552 W Aquaprimer

ochranný nátěr: Sikagard-550 W Elastic