2020
Praha

Hlavní terminál Metrans v Praze má 3 portálové jeřáby. Stávající jeřábová dráha byla provedena s diskrétními upevňovacími body podlepenými pevnou cementovou maltou. Po několika letech provozu došlo vlivem dynamického zatížení k destrukci cementové malty.

Jedná se o rekonstrukci spočívající ve výměně stávající cementové malty za PU zálivku – speciálně určenou pro portálové jeřáby s očekávaným vysokým zatížením.

POŽADAVKY NA PROJEKT

V letech 2019–2020 proběhla rekonstrukce uložení kolejí portálového jeřábu. Během tohoto období bylo vyměněno téměř 400 kusů podkladnicových uložení. Požadavky investora byly zaměřeny na dlouhou životnost opravené dráhy spolu se zkrácením opravných prací. Výměna poškozených cementových zálivek probíhala po etapách s cílem snížit provozní omezení portálových jeřábů. Rychlý návrat do provozu byl možný díky krátké době vytvrzení materiálu Icosit KC 330/10. Na podkladnicovém uložení provedeným s použitím Icositu KC 330/10 nebylo doposud pozorováno žádné poškození.

Investor: Metrans a.s.
Realizační firma: Tesan spol. s r.o.

ŘEŠENÍ SIKA

Icosit KC 330 Primer – 1 komponentní PU materiál používaný jako
prostředek ke zvýšení přilnavosti

Icosit KC 330/10 – 2 komponentní PU malta, určená jako vibrace
pohlcující, nosná, pružná zálivka pro podkladnicové, nebo kontinuální
uložení kolejí, kde se jedná o obzvláště vysoké zatížení kol