Sika® Icosit® KC 330/10

2-komponentní polyuretanová hmota pro upevnění vysoce zatížených kolejí (shore D 75)

Sika® Icosit® KC 330/10 je pružná 2-komponentní polyuretanová hmota na bázi polymerní pryskyřice. Je navržena jako pružná hmota nesoucí zatížení a absorbující vibrace u samostatných kolejových podkladnic či průběžně zapuštěných kolejí, kde se předpokládá obzvláště vysoké zatížení od kol.

 • Pro vozidla s velkým zatížením náprav a nakládací jeřáby
 • Potlačení hluku a vibrací
 • Snižuje erozi betonu pod podkladnicemi
 • Rovnoměrnější rozložení zatížení do spodní konstrukce
 • Vodotěsné utěsnění podkladu
 • Pružný a elastický (Shore D 75)
 • Tlumící a stlačitelný
 • Dobrá elektrická izolace proti bludným proudům
 • Žádné napěťové špičky na kotevních šroubech
 • Dobrá přilnavost k různým podkladům
 • Vyrovnává tolerance
 • Výkonné lepidlo odolné vůči střihu
 • Absorbuje dynamické namáhání a prodlužuje životnost betonové konstrukce
 • Dlouhá životnost, méně údržby