2021
Hradec Králové

Budova s užitnou plochou 37.000 m2 je nejzelenější budova v ČR a vlastní certifikaci LEED Platinum.

Zajímavé a unikátní řešení je hospodaření s tepelnou energií. K vytápění a chlazení jsou určena tepelná čerpadla prostřednictvím 105 energetických vrtů hlubokých až 180 metrů. Vrtné pole bude sloužit nejen pro čerpání energie, ale současně také pro její dlouhodobé ukládání. V teplém období se bude ukládat tepelná energie a v zimním období naopak chlad.
Ve spolupráci s vysoce kvalitním, aktivním pláštěm objektu, využitím akumulační schopnosti konstrukce a schopnosti přirozeného provětrávání budovy bude dosaženo příznivého vnitřního prostředí při velmi úsporném režimu.

TECHNICKÁ DATA STAVBY
Obestavěný prostor:138 700 m3
Zastavěná plocha: 8 000 m2
Užitná plocha: 37 000 m2
Přitížená střecha: 7 900 m2 včetně svislých ploch a detailů

Tvar budovy je tvořen blokem se dvěma nárožími, fasáda koresponduje s architekturou města z období první republiky. Zelená střecha má sloužit jako střešní zahrada, kde bude růst tráva, keře i stromy. Její důležitý význam je nejen ve využití plochy střechy pro odpočinek, ale také ve schopnosti zadržovat dešťové vody, což je příznivé pro mikroklima a pro prostředí.

"„Stavíme soběstačnou budovu, šetrnou k životnímu prostředí. Na základě zkušeností z obou objektů Kampusu v pražských Radlicích ladíme technologické vybavení budovy tak, aby funkce a provoz domu byl optimální. Těším se, až se krajina na střeše domu vizuálně propojí s hřebenem Orlických hor a panoramatem Krkonoš,“ " uvádí architekt budovy ze studia Projektil Roman Brychta.

Investor: Radlice Rozvojová a.s., člen skupiny ČSOB

Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.

Generální dodavatel: SYNER, S.R.O.

Dodavatel hydroizolace střechy:
Izolex Moravia, spol. s r.o.

Délka stavby: 2019 – 2021

Pro dlouhodobou funkci střechy přispěla společnost Sika CZ osvědčeným řešením systému střešní hydroizolace zelených střech. Na použitou hydroizolační střešní fólii Sarnafil TG 66-20 získal investor záruku v délce 20 let. Sika řešení přitížené zelené střechy:

1) Železobetonová konstrukce
2) Parozábrana asfaltový SBS pás
3) Minerální izolace tloušťky 180 mm
4) Hydroizolační fólie Sarnafil TG 66-20 (tloušťka 2 mm) 
5) souvrství zelené střechy s mocností substrátu až 1,5 m

Budova má čtyři nadzemní podlaží a páté ustupující patro je funkčně sjednocené se střešní pobytovou zahradou. Dvě podzemní podlaží obsahují technické prostory, sklady, hospodářský dvůr a 300 parkovacích míst.
V objektu se počítá s regionální bankovní pobočkou, veřejně přístupnou kavárnou nebo drobnými obchody a službami v parteru, jež napomohou oživení lokality. U budovy chce banka umístit drive-in vkladový a výběrový bankomat, který bude obsluhován klienty přímo z okénka vozidla.