Přísady do malt a potěrů

Sikalite®

Těsnicí a provzdušňovací přísada zajišťující vodotěsnost fasádních a stěnových omítek, spárovacích hmot, cementových potěrů, malt a betonu. Míchá se s pískem a cementem, voda se přidává nakonec. Dávkování: 2 % hmotnosti cementu. Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2/10 mm.

Sika® Estriplast

Přísada do cementových potěrů, zejména pro podlahové vytápění. Zlepšuje zpracovatelnost směsi, urychluje zrání, zlepšuje pevnosti, zlepšuje tepelnou vodivost. Nesnižuje životnost podlahového vytápění. Dávkování: 1 % hmotnosti cementu.

SikaCem®-810

Reaktivní disperzní přísada s obsahem Silicafume. Pro zlepšení zpracovatelnosti, zvýšení přídržnosti, pevnosti, těsnosti a odolnosti proti solím. Vhodná do potěrů, spojovacích můstků, pro výrobu kvalitních betonů a cementových správkových malt. Dávkování: podle způsobu použití 1 : 1 až 1 : 5 s vodou - viz technický list.

Sika® Plasticiser

Sika® Superplastifikátor je tekutý, vysoce účinný, vodu redukující superplastifikátor na polymerové bázi. Výrazně zlepšuje zpracovatelnost betonové směsi. Při snížení množství záměsové vody nezhoršuje zpracovatelnosti směsi.
Spotřeba: 200 ml na 25 kg cementu.

Sika® Render Admixture

Přísada na syntetické bázi vhodná do cementových malt. Zlepšuje a prodlužuje zpracovatelnost a usnadňuje nanášení malty. Zlepšuje soudržnost, snižuje nasákavost a propustnost maltové směsi.
Dávkování: 250 ml přísady na 25 kg cementu