Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ

VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR S RYCHLÝM NÁRUSTEM POČÁTEČNÍCH PEVNOSTÍ

Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi polykarboxylátů (PCE) vhodný zejména pro výrobu betonů s požadavkem na rychlý nárust počátečních pevností.

Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZje vysoce účinný superplastifikátor s velmi rychlou adsorbcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli 
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  • Nízkých vodních součinitelů betonu, a tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností
  • Jednolitých povrchů s minimem imperfekcí v případě pohledových betonů
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.