SikaScreed® Admixture

Sika® Do potěru je vysoce účinná přísada, která ulehčuje zpracování potěrové malty a současně urychluje tvrdnutí. Zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Zvyšuje tepelnou vodivost potěrů s podlahovým vytápěním. 

  • neovlivňuje životnost trubek z umělé hmoty pro podlahové vytápění
  • nezavádí do potěrové malty žádný dodatečný vzduch
  • neobsahuje chloridy
  • zvyšuje tepelnou vodivost
  • zlepšuje zpracovatelnost
  • zvyšuje počáteční i konečné pevnosti
  • omezuje vznik trhlin
  • urychluje tvrdnutí potěru