SikaPlast®-110 Eco

Superplastifikátor

SikaPlast®-110 Eco je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi modifikovaných polykarboxylátů (PCE), vhodný zejména pro výrobu transportbetonu.

SikaPlast®-110 Eco je univerzální vysoce účinný superplastifikátor s rychlou adsorpcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům SikaPlast®-110 Eco umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu - nezávisle na druhu použitého cementu i při nízkém vodním součiniteli
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  • Nízkých vodních součinitelů betonu, tím zvýšení jeho hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností
  • Omezení smrštění betonu díky snížení vodního součinitele
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
  • Zvýšenou soudržnost betonu
SikaPlast®-110 Eco neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.