Sika® ViscoCrete®-4700

UNIVERZÁLNÍ A VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR

Sika® ViscoCrete®-4700 je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi polykarboxylátů (PCE), vhodný pro výrobu prefabrikátů i transportbetonu.

Sika® ViscoCrete®-4700 je vysoce účinný superplastifikátor s velmi rychlou adsorbcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-4700 umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  • Nízkých vodních součinitelů betonu tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
Sika® ViscoCrete®-4700 neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi  výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.