Sika® Frostproofer

Vysoce účinná přísada do betonu (superplastifikátor s vysokými počátečními pevnostmi), vhodná především pro betonáž v zimním období.
Dávkování: 125 ml přísady na 25 kg cementu.

  • Rychlý nárůst pevností
  • Urychluje hydratační proces
  • Zkracuje dobu tvrdnutí betonu
  • Zvyšuje trvanlivost a životnost betonu
  • Zlepšuje zpracovatelnost při stejném vodním součiniteli v=w/c
  • Vyšší počáteční a konečné pevnosti v tlaku
  • Vysoce homogenní a hutný beton
  • Snižuje smrštění a dotvarování
  • Výrazně lepší povrchy betonu – pohledové betony