Sika® ViscoCrete®-1035 CZ

UNIVERZÁLNÍ A VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR

Sika® ViscoCrete®-1035 CZ je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi polykarboxylátů, vhodný zejména pro výrobu  transportbetonu.

Sika® ViscoCrete®-1035 CZ je vysoce účinný superplastifikátor s rychlou adsorbcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-1035 CZ umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli. 
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku. 
  • Nízkých vodních součinitelů betonu a tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností. 
  • Nižšího smrštění vytvrdlého betonu.
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci.
Sika® ViscoCrete®-1035 CZ neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.