Sikament®-100

Superplastifikátor pro podlahové a vozovkové betony

Sikament®-100 je účinný superplastifikátor na bázi naftalenformaldehydu pro transportbeton – nižších i vyšších pevnostních tříd.

Sikament® -100 je učinný superplastifikátor zpomalující tuhnutí. Principem jeho účinku je elektrostatická repulse cementových zrn díky čemuž Sikament® -100:
  • zlepšuje dispergaci a smáčení zrn cementu
  • snižuje třecí síly mezi zrny cementu a kameniva
  • snižuje spotřebu záměsové vody o 10-20 %
  • prodlužuje dobu zpracovatelnosti
  U transportbetonu Sikament® -100 umožňuje:
  • snížení vodního součinitele a tím zvýšení hutnosti a pevnosti
  • měkkou konzistenci a tím značné snížení nákladů na zpracování a zhutňování
  • při vyšších teplotách betonu zaručí pomalou ztrátu konzistence a tím pomůže dosáhnout delší doby zpracovatelnosti
Sikament® -100 neobsahuje chloridy ani další látky podporující korozi výztuže, a proto může být použitý pro výrobu vyztužených a předepjatých betonových konstrukcí.