Sika® ViscoCrete®-3088 CZ

VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR PRO TRANSPORTBETON

Sika® ViscoCrete®-3088 CZ je univerzální, velmi účinný superplastifikátor pro transportbeton – nižších i vyšších pevnostních tříd.

Sika® ViscoCrete®-3088 CZ je univerzální vysoce účinný superplastifikátor s rychlou adsorpcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-3088 CZ umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  • Nízkých vodních součinitelů betonu, a tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snižení nasákavosti a dosažení vyšších pevností 
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
Sika® ViscoCrete®-3088 CZ neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.