28/03/2023

V srpnu 2020 zavedla Evropská unie nové omezení REACH týkající se používání produktů obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Tato nová pravidla se vztahují také na výrobky, jako jsou polyuretanová lepidla, tmely, nátěry nebo nástřiky, které se používají při průmyslové výrobě a stavebních pracích. Cílem tohoto omezení je snížit zdravotní rizika spojená s diisokyanáty tím, že se zajistí, aby pracovníci, kteří s těmito látkami manipulují, byli náležitě informováni a vyškoleni.

Jakých produktů se omezení týká?

Omezení se týká polyuretanových produktů s obsahem vyšším než 0,1 % volných monomerních diisokyanátů. V případě Sika produktů se jedná např. o lepidla, tmely, nátěry nebo nástřiky používané při průmyslové výrobě nebo při stavebních pracích. (Produkty ve vytvrzeném stavu již diisokyanáty neobsahují a omezení se na ně nevztahuje).

Na koho se omezení vztahuje?

Toto omezení se vztahuje pouze na profesionální a průmyslové uživatele, kteří používají produkty v průmyslu nebo stavebnictví, na řemeslníky (živnostníky) nebo obecně při komerčním použití produktů. Na koncové uživatele (domácí kutily) se toto nařízení nevztahuje.

Co je cílem omezení?

Cílem je snížit zdravotní rizika spojená s používáním produktů obsahující diisokyanáty tím, že firma zajistí svým zaměstnancům používajícím výrobky obsahující diisokyanáty, předepsané proškolení zakončené formou testu a certifikátem o absolvování školení.

Jak tyto produkty poznat?

Od 24.2.2022 musí být na obalech takových produktů uvedeno upozornění „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava." Tato informace je uvedena také v bezpečnostním listu produktu v kap. 2.2.

Jaké povinnosti vyplývají pro uživatele nebo distributory?

Profesionální nebo průmyslový uživatel výše uvedených produktů je povinen absolvovat do 24.8.2023 speciální školení, po jehož úspěšném dokončení obdrží certifikát platný po dobu 5 let.
Je také vyžadováno, aby nadřízení těchto pracovníků absolvovali stejné školení.
Distributoři jsou povinni sdílet tyto informace, poskytované výrobcem, svým zákazníkům.

Jak lze toto školení absolvovat?

Sdružení FEICA (Association of the European Adhesive & Sealant Industry) nabízí školení ve více variantách. Tyto varianty zahrnují e-learningové kurzy na webové platformě, proškolení odborníka z řad vašich zaměstnanců nebo školení odborným externistou.
Za společnost Sika CZ bychom vám rádi nabídli přístup k e-learningům pro oblast používání tmelů a lepidel ZDARMA.

Budou e-learningová školení k dispozici také v českém jazyce?

Ano, termín překladu všech e-learningů do českého jazyka je provozovatelem školící platformy přislíben červen. Od 29.6.2023 jsou v české verzi k dispozici e-learningy pro lepidla a tmely, tj. č. 048 - 054.

Jak vybrat to správné školení?

Výběr správného školení závisí na typu používaných produktů, velikosti obalu a podmínkách aplikace. K výběru školení lze využít matici ZDE.

Lze získat přístup na e-learningové školení zdarma?

Společnost Sika CZ má povinnost informovat své zákazníky o povinnosti absolvovat školení jejich zaměstnanců a jsme připraveni školení zákazníkům zprostředovat na našich webových stránkách s využitím linku na sdružení FEICA a případně odpovědět jejich dotazy.

Kdo má odpovědnost za proškolení zaměstnanců?

Odpovědnost za proškolení svých zaměstnanců má vždy společnost, která výrobky obsahující diisokyanáty používá při svých aplikacích.

Pokud pro vás školení jednotlivců formou e-learningů není to správné řešení nebo nechcete čekat na český překlad, nabízíme vám alternativní řešení prostřednictvím OZO. Více informací naleznete ZDE.

Lze se obejít i bez absolvování speciálního školení?

Pokud je zákazník průmyslový nebo profesionální uživatel a chce používat produkty s obsahem diisokyanátů více jak 0,1 % i nadále, pak je jedinou možností školení absolvovat.
Školení absolvovat zákazník nemusí, pokud bude používat produkty s koncentrací diisokyanátů pod hranicí koncentrace 0,1 %. Tato informace je uvedena vždy v bezpečnostním listu výrobku v kap. 3.2.
Pokud zvažuje zákazník tuto možnost, nabízíme řešení společnosti Sika ve formě produktů založených na inovativní technologii Purform® anebo produktů založených na technologii STP, které nespadají pod zmíněné omezení a při jejich používání není nevyžadováno absolvování školení.

Výběr vhodného školení při aplikaci produktů Sika

Společnost Sika vás chce podpořit v souladu s výše uvedenou legislativou REACH návodnými dokumenty při použití produktů v průmyslu a v oblasti AGR.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat

našeho manažera pro EHS: