Nad rámec dodávek produktů a řešení, od návrhu po optimalizaci a validaci procesů

Společnost Sika vyvíjí řešení pro lepení, tmelení, tlumení, vyztužování a ochranu v úzké spolupráci se svými zákazníky. Společnost Sika podporuje zavádění nových technických řešení včetně specifikace a certifikace společně s výzkumem a vývojem, technickým oddělením a marketingem. Díky tomuto křížovému, centrálně organizovanému, ale regionálně přizpůsobenému přístupu lze zajistit plynulý vývoj našeho sortimentu výrobků, a to rozšířením vedoucího postavení v oblasti technologií prostřednictvím identifikace trendů a jejich implementace.

Přesnost a vysoká kvalita jsou klíčové hodnoty zkušebních center Sika

V současné době je vysoká poptávka po lepidlech a tmelech orientovaných na aplikaci a po inovativních výrobních metodách, což vyžaduje podporu při navrhování a aplikaci. Technici společnosti Sika ověřují správnou přilnavost použitého produktu na podklady zákazníků. Zkušební centra Sika po celém světě se zaměřují na přesnost a vysokou kvalitu, protože to jsou předpoklady pro dosažení reprezentativních a spolehlivých výsledků zkoušek.

Naše týmy pomáhají od nápadu přes fázi návrhu až po dokončení projektu.

Vývoj

Vývoj řešení v oblasti tmelení, lepení, ochrany, vyztužování a tlumení podle požadavků zákazníka.

Globální síť technologických center zajišťuje těsnou blízkost k zákazníkům.

Research & Development

Testování

Rozšířené testování pro zajištění vhodnosti výrobku a know-how výrobku.

Organizace testů materiálu a trvanlivosti specifických pro daný projekt, které provádějí kvalifikované laboratoře po celém světě.

Technician testing material samples in a technical laboratory

Navrhování a plánování

Poskytování technické dokumentace pro podporu simulace návrhu a výrobních procesů.

Poskytování specifických údajů o výrobku a související certifikace pro další technická hodnocení.

 
Design and Planning of the adhesive application process

Procesní podpora

Pomoc při určování nejvhodnějších výrobních nastavení vytvořením podobných výrobních procesů přímo ve firmě.

Podpora zákazníků při hodnocení a samostatném nastavení zařízení, jako jsou čerpadla a dávkovací jednotky, až po plně automatizované buňky.

 
Design and Planning of the adhesive application process

Implementace produktových a procesních řešení

Podpora zákazníků při zavádění specifických řešení pro produkty a procesy.

Poskytování školení na míru pro zákazníky o aplikacích a produktech.

 
Design and Planning of the adhesive application process

Servisní střediska společnosti Sika se nacházejí po celém světě a jejich úkolem je poskytovat osvědčené postupy při výběru, ověřování a aplikaci procesních materiálů Sika. Díky tomu, že se nacházejí v blízkosti našich zákazníků, zajišťuje technické oddělení společnosti Sika optimální komunikaci v místním jazyce a porozumění v průběhu celého technického vývoje aplikace.

Akustické testování pro snížení hluku a vibrací

Hluk a vibrace vozidel a spotřebičů lze hodnotit pomocí kompletní sady hemi-anechogenních a dozvukových místností.

Akustická zkušební centra v Evropě a USA mají širokou škálu možností testování materiálů, např.:

Absorpce zvuku
Tlumení vibrací
Ztráta přenosu zvuku

 

Základem pro trvanlivá a bezpečná řešení jsou rozsáhlé testy pro zákaznické aplikace. Zákaznický servis doplňuje technické poradenství, inženýrská kompetence a aplikační know-how.

Sika acoustic test center in worms performing tests on a car

Sika doporučí ideální výběr zařízení pro dosažení nejlepšího výkonu

Společnost Sika nenabízí pouze nejlepší produkt vhodný pro účely zákazníka, ale dbá také na to, aby zařízení odpovídalo potřebám zákazníka a dosahovalo nejlepších výsledků na výrobní lince. To pomáhá zákazníkům zavádět produkty mnohem rychleji a bezpečněji.

Společně s naší dlouhodobou spoluprací s výrobci dávkovacích a manipulačních technologií směřujeme k inovacím procesního vybavení, abychom nabídli nejlepší možné řešení. Bez ohledu na to, zda se jedná o manuální nebo automatizovanou aplikační podporu, jsme díky naší celosvětové síti specialistů schopni zajistit rychlý a spolehlivý zákaznický servis.

Technical Enggineer testinga pump equipment in a Sika test center