Zajišťujeme efektivní proces od samého počátku, tj. od čisticích prostředků Sika až po prémiová lepidla. Profesionálové v oboru autoskel mohou těžit z vynikajícího pracovního postupu díky dobře vyladěným produktům.

40 years of Future with Sika Windshield Adhesives

Sika aftermarket solutions have been driving the automotive industry worldwide for more than 40 years. Click on the timeline to see Sika’s trendsetting history for safer, faster, simpler applications which are compatible with assisted driving technologies and on top have a low environmental impact.

First decade Sika picture

1980 - 1990: Safety

Decade Image

 

While the VCR revolutionized home television, Sika was setting new standards in safety. This decade was all about safety.

In fact, the FM-VSS 212 standards were drawn up as a result of passenger safety considerations calling for bonded windshields in cars. By extension, polyurethane windshield adhesives became the global norm in car construction. Primerless Sikaflex® was first used by leading car manufacturers. This product was far easier to use than conventional when replacing car glass.

1985: Sika launched first primerless winscreen adhesive (Sikaflex®-255)

1986: First Sika Direct Glazing Application at leading car manufacturer

 1987: First Sika Crash Test

 

 

Second decade Sika picture

1990 - 1999: Speed

Speed was not only required when playing with the Game Boy, but also when replacing wind-shields.

Speed was not only required when playing with the Game Boy, but also when replacing windshields. A new line of business emerged since car workshops found themselves replacing more and more adhesive-bonded windshields, while customers were increasingly demanding shorter waiting times after installation. Sika was the pioneer, developing fast-curing windshield adhesives and establishing new drive-away standards. This decade was shaped by short drive-away times and absolute safety. Sika – and the Sikaflex® brand - also led the way in terms of speed and performance. Indeed, new SikaBooster® technology and reduced drive-away times helped set new benchmarks in the sector.

1991: First hot-applied fast cure adhesive – SikaTack® Ultrafast

1993: Development of Sika Safe Drive-Away Time Standards (crash testing/lab standards)

1997: First 1h safe drive away product – SikaTack® Plus Booster

Third decade Sika picture

2000 - 2009: Simplicity

The cell phone made communication quite simple. Sika also strived for simplicity and created innovative all-in-one solutions.

Auto glass technicians were faced with choosing between high and low modulus adhesives, while also determining the correct drive-away time based on the prevailing climatic conditions. To counteract these issues, Sika developed adhesives that ensured a constant drive-away time at temperatures of between -10 °C and +40 °C. What’s more, all-in-one modulus adhesives reduced mistakes and provided peace of mind.

2002: Launch of SikaTack® ASAP and SikaTack® MOVE (1 hour SDAT) First All-in-One Modulus Product 

2006:  Introduction of the All-Seasons  Activator

2008: Crash Test Series for shorter SDAT

2010: Launch of SikaTitan® – Primerless to glass adhesives

Automotive Aftermarket car glass replacement application

2010 - 2019: Assisted Driving

The smartphone emerged as an indispensable helper in everyday life. In cars, assistance systems presented the industry with new challenges.

Advanced driver-assistance systems (ADAS) helped to further improve road safety and lower damage costs for insurers. However, these systems required significant calibration work after replacing the windshield. Since a windshield significantly contributes to a car body’s structural stiffness, this necessitated the use of more advanced, full-cure adhesives. By developing the PowerCure system, Sika was once again able to provide a simple, market-ready solution that met customers’ challenges.

2015: 60min OE cure product: SikaTack® ELITE

2015: 30min safe drive-away time product: SikaTack® PRO

2015: Established new drive-away timestandard with 95th percentile crash test dummies

Sika purform landscape

2020 - FUTURE: Less Exposure

Sika Decade photo

The mobility of the future has to be sustainable. Sika is leading the way - with solutions that are even safer and more environmentally friendly.

We are currently experiencing a trend that favors healthy lifestyles. In Asia, people are concerned about risks associated with chemicals, e.g. smells. Meanwhile, the EU has now set out certain precautions that must be respected when working with chemicals, including handling PU adhesives. Sika’s latest innovation not only performs better, it also results in less exposure for users and customers alike.

2022: Launch of the new Purform technology with the SikaTack® PRO Purform and SikaTack® ELITE Purform

2022: Launch of the new Sikaflex® SOLO (Primerless to glass application with only 3h MDAT)

Bezpečnost bez kompromisů

Společnost Sika je odborníkem na lepení čelních skel. Od roku 1980 je společnost Sika dodavatelem a partnerem pro automobilový průmysl.

Nabízíme lepidla aplikovaná za tepla, za studena, bez aplikace na sklo a předúpravy pro použití při instalaci náhradních autoskel. Každý výrobek má odlišnou minimální dobu drive-away time (MDAT), aby vyhovoval specifickým potřebám techniků v terénu a zároveň poskytoval bezpečnost majitelům vozidel.

Všechny lepicí systémy na autoskla Sika byly podrobeny crash testům a překračují přísné bezpečnostní normy (FMVSS 212).

 
Automotive Aftermarket car glass replacement application

Nejlepší doporučené produkty pro výměnu autoskel

FAQ - NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Co mám dělat, když Sika® Cleaner G+P zmrzne?
 • Přemístěte instalaci na teplejší místo.
 • Před odjezdem na mobilní instalaci očistěte sklo ve skladu.
 • Proveďte suché čištění spoje pomocí přípravku Sika® Cleaner PCA.
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč používat Sika® Cleaner G+P místo alkoholu nebo běžných komerčních čisticích prostředků na sklo?
 • Alkohol může reagovat s polyuretanem a blokovat reaktivní skupiny, což ovlivňuje vytvrzování a přilnavost.
Zveřejněno: 08/05/2019
Mohu produkt Sika® Cleaner G+P ředit?
 • Nedoporučuje se ředit chemické přípravky, protože kompatibilita není zaručena a složení je již navrženo tak, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak dlouho vydrží po otevření primery a aktivátory?
 • Všechny aktivátory a základní nátěry Sika mají po otevření zkrácenou dobu použitelnosti. Při správných skladovacích podmínkách zůstávají použitelné až 2-4 týdny (viz. Produktový list) po otevření nebo do data spotřeby, podle toho, co nastane dříve. Po každém použití vždy znovu pevně uzavřete vnitřní vložku i vnější uzávěr. Pokud výrobek zhoustne, zakalí se nebo je nehomogenní, okamžitě jej zlikvidujte podle informací uvedených v bezpečnostním listu.
Zveřejněno: 08/05/2019
Lze používat Sika® Aktivator PRO ve vlhkém prostředí?
 • Ano, Sika® Aktivator PRO lze použít ve vlhkém prostředí, např. na čelní skla s lehkou kondenzující mlhou. (V této aplikaci se "vlhkým" rozumí jakýkoli vlhký stav, kdy NENÍ vidět větší kapky vody, ať už jako nahromaděná kondenzace, nebo jako dešťové skvrny). Je však lepší, když se dílec nejprve vysuší.
Zveřejněno: 08/05/2019
Pokud uplynul odvětrací čas produktu Sika® Aktivator PRO, je možné provést aktivační krok znovu?
 • Ano, Sika® Aktivator PRO je možné nanést na lepený povrch až třikrát. Je důležité, aby byl povrch čistý a aktivovaný. To, že byl povrch aktivován poznáte podle toho, že se na něm objeví lesk. Pokud si nejste jisti, je lepší nanést Sika® Aktivator PRO znovu.   
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč se nedoporučuje používat houbičky s přípravkem Sika® Aktivator PRO?
 • Sika® Aktivator PRO plní jak čisticí, tak aktivační funkci. Aplikace pomocí houbičky pouze přemisťuje nečistoty a neočišťuje je. Houbičky nanášejí příliš velké množství přípravku, což je zbytečné a neekonomické.
 • Pokud je několikrát ponoříte do lahve, mohou se zašpinit a znečistit aktivátor.
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč je třeba Sika® Primer-207 protřepat?
 • Protřepáním základních nátěrů se promíchají pevné částice, které se mohly usadit na dně lahve, a zajistí se homogenní směs a pokrytí. Všechny základní nátěry obsahující pevné látky je třeba před použitím protřepat.
Zveřejněno: 08/05/2019
Mohu ředit vysoce viskózní/gelový Sika® Primer-207?
 • Pokud je viskozita základního nátěru vysoká, NIKDY nepoužívejte k ředění ředidla nebo rozpouštědla, protože vyšší viskozita je známkou nižší reaktivity.
Zveřejněno: 08/05/2019
Co se stane, když se nanese příliš silná vrstva Sika® Primer-207?
 • Nanesení příliš silné vrstvy Sika® Primer-207 má za následek delší dobu odvětrání. Pokud se však aplikuje jako ochrana proti korozi na holý kov, doporučuje se pro dlouhodobou ochranu nanést dvě silné vrstvy Sika® Primer-207.
Zveřejněno: 08/05/2019
Existuje přípravek na čištění Sika® Primer-207 z interiérových dílů?
 • Sika® Primer-207 lze čistit pomocí Sika® Remover-208 nebo Sika® Handwipes utěrek, pokud ještě zcela nevytvrdl. Po vytvrzení musí být odstraněn mechanicky.
Zveřejněno: 08/05/2019
Obsahují přípravky Sika® Aktivator PRO nebo Sika® Primer-207 nějaké agresivní složky, které by mohly narušit povrch?
 • Sika® Aktivator PRO a Sika® Primer-207 obsahují reaktivní složky, které chemicky reagují se sklem, barvami a dalšími materiály. Po vytvrzení je lze odstranit pouze mechanicky a horní vrstva podkladu je při tom poškozena. Je třeba dbát na to, aby byl Sika® Aktivator PRO aplikován pouze na požadovaná místa. Pokud bude výrobek aplikován na průhlednou plochu skla, bude viditelný a zákazník bude mít důvod k reklamaci.
Zveřejněno: 08/05/2019
Lze Sika® Primer-207 použít k imitaci keramického rámečku na plaveném skle pro ochranu proti UV záření?
 • Pro zajištění trvanlivého spoje musí být transparentní čelní skla povrchově chráněna proti UV záření. V případech, kdy není ochrana zajištěna, lze použít Sika® UV Shielding Tape nebo lišty. Základní nátěry Sika (a většina základních nátěrů na sklo od jiných výrobců) jsou organické materiály a UV záření je během velmi krátké doby zničí, a proto neposkytují žádnou trvalou ochranu.

Možná řešení jsou:

Vhodná barva tisku.
Ochranná kovová nebo neprůhledná plastová lišta.
Sika® UV Shielding Tape.

Zveřejněno: 08/05/2019
Jaká je minimální teplota pro provedení výměny?
 • Výrobky Sika jsou určeny pro použití při teplotách od +5 °C do +35 °C. Pro všechny ostatní podmínky má společnost Sika speciální doporučení pro horké a chladné počasí. Práci lze sice provádět i při teplotě -10 °C, ale je zde otázka dostatečné obratnosti studených rukou. Může být příliš chladno na to, aby bylo možné práci provést na odpovídající profesionální úrovni. V takovém případě by měla být práce odložena.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak dlouho musím počkat s mytím vozidla po výměně čelního skla?
 • Mýdla a čisticí prostředky mohou negativně ovlivnit vytvrzování a bezrámová skla jsou citlivá na tlak vody a vysoušení vzduchem, protože by mohly poškodit čerstvou kůži uretanu, proto je nutná čekací doba 24 hodin (není nutná při instalaci se systémem Powercure).
Zveřejněno: 08/05/2019
Po vyříznutí čelního skla obsahovala stará PUR housenka lepidla spoustu malých bublinek v lepicí vrstvě. Jak tomu lze zabránit?
 • PUR lepidlo při vytvrzování uvolňuje oxid uhličitý. Pokud se lepicí housenka během vytvrzování zahřívá, plyn se uvolňuje rychleji, což může mít za následek vznik malých bublinek rozptýlených po celé housence. K tomu může dojít, pokud je vůz v teplém dni zaparkován s čelním sklem vystaveným slunečnímu záření. Zaparkováním vozu ve stínu tomuto problému předejdete.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak přilepit čelní sklo ke konstrukci karoserie z FRP?
 • Pokud je starý PU stále na místě, lze postupovat standardním způsobem.
 • Pokud lepíte přímo na FRP, použijte abrazivní podložku k otření povrchu, Sika® Cleaner G+P a naneste Sika®Primer-207.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak lepit čerstvě nalakované vozidlo?
 • Na nové laky se obtížně lepí, protože jsou vyvinuty tak, aby se samy čistily a odpuzovaly.
 • Nejprve nechte lak řádně vytvrdnout (24 hodin).
 • Použijte brusný pad k otření povrchu, Sika® Cleaner G+P k očištění a naneste Sika®Primer-207.
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč základní nátěr řádně nenavlhčí povrch?
 • Pokud je povrchové napětí podkladu nedostatečné, bude základní nátěr vykazovat problémy se smáčením povrchu. To je většinou známo z netradičních znečištění přítomných na keramických rámečcích.
 • Odstraňte a vyčistěte (Sika® Cleaner PCA) nebo použijte sklo vhodné pro daný účel.
Zveřejněno: 08/05/2019
Povrch vykazuje po vyčištění čisticím prostředkem Sika® Cleaner PCA stále problémy se smáčením.
 • Použití suchého čisticího prostředku Sika® Cleaner PCA zvyšuje účinnost čištění, protože čisticí prostředek na sklo může působit jako mazivo.
Zveřejněno: 08/05/2019
Mohu v kombinaci s lepidly nebo předúpravami Sika používat výrobky jiných dodavatelů?
 • Kombinace výrobků od různých dodavatelů není povolena, protože není zajištěna kompatibilita.
 • Vlastnosti a složení konkurenčních výrobků nemáme pod kontrolou a mohou se snadno změnit bez předchozího upozornění.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jaká je maximální doba otevření pro Sika® Primer-207
 • Maximální doba otevření závisí na mnoha faktorech prostředí.
 • Vysoké teploty zkracují dobu a nečistoty a prach mají negativní vliv, proto doporučujeme v aplikacích výměny automobilových skel čištění a opakování chemického ošetření po 2 hodinách.
Zveřejněno: 08/05/2019