2021
Polička

Společnost THT Polička, která se nachází v Pardubickém kraji, se již více než 30 let zabývá výrobou požárních automobilů, vozidel a kontejnerů pro technické zásahy. Jejich požární automobily jsou zastoupeny ve 22 zemích světa. Například pro Záchranný útvar HZS ČR vyvinuli a vyrobili unikátní cisternové zodolněné stříkačky Titan (viz foto níže) a Triton na podvozku Tatra. Poptávka po vysoce odolných vozech vznikla po zkušenostech ze zásahů v muničním skladu ve Vrběticích a v Poličských strojírnách. Obě cisterny jsou odolné střelám, explozím i nebezpečnému chemickému zamoření, tj. určené do prostředí s vysokou mírou ohrožení obsluhy, podvozku, hasicí technologie a ve složitých terénních podmínkách.

Obrázek: CZS 40 Titan

Výrobní program společnosti je založen na výrobě různých modifikací požárních automobilů, vozidel a kontejnerů, protože tento typ techniky je vyráběn zákazníkovi přímo na míru. Dále obsahuje také komponenty požárních automobilů - čerpadla, nádrže, karoserie a další.
Velký důraz je věnován na protikorozní úpravy vozidel. Proto byly zavedeny nové progresivní technologie, jako jsou výroba nástaveb z hliníkových profilů nebo z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny, oplechování karoserií nástaveb hliníkovými plechy při použití technologie lepení, používání kvalitních akrylátových barev, nástřik spodních částí nástaveb a dutin speciálními ochrannými přípravky. Tím je zaručeno podstatné zvýšení kvality a prodloužení životnosti vozidel.
 

Jedním z dodavatelů lepidel je také společnost Sika CZ. Naše úspěšná spolupráce trvá již 20 let.

Využití našeho portfolia lepidel spočívá konkrétně v lepení pohledového oplechování a pohledového zaspárování přímo v žádoucí červené barvě konstrukčním a elastickým lepidlem Sikaflex®-252 RAL 3000. Toto polyuretanové lepidlo je speciálně určené pro lepení velkých komponentů při montáži vozidla.

Výhodou je:

 • dobrá adheze na širokou škálu podkladů
 • odolné vysokému dynamickému namáhání
 • dobré vlastnosti při vyplňování mezer
 • přelakovatelný
 • tlumí vibrace
 • elektricky nevodivé

Montážní lepidlo SikaForce®-7550 je využíváno při procesu lepení nerezových materiálů na laminát. Jedná se o dvou komponentní polyuretanové lepidlo vhodné pro dynamicky namáhané konstrukční lepení spojů, které musí po krátkém čase vykázat vyšší pevnost.

Výhody:

 • elastické
 • stabilní (tixotropní)
 • vytvrzení při pokojové teplotě
 • krátký odtrh
 • rychlé vytvrzení nezávisle na vzdušné vlhkosti
 • široký rozsah adheze
 • dynamicky zatížitelné
 • tlumí vibrace
 • nevodivé
 • odolné proti stárnutí
 • neobsahuje rozpouštědla a PVC