Industry

Dnes i v budoucnu budou čelní skla lepena polyuretanovými lepidly

Polyuretanová lepidla jsou nesporným standardem pro lepení skel vozidel. Existují dobré důvody, proč výrobci vozidel spoléhají na jedinečné vlastnosti polyuretanových lepidel Sikaflex®. Vzhledem k tomu, že čelní sklo plní více funkcí, než je jen ochrana před deštěm, požadavky výrobců automobilů nejlépe splňují polyuretany.

Pevnost

Icon Strenght

Polyuretany splňují vysoké požadavky na pevnost definované výrobci vozidel, aby sklo mohlo plnit všechny své bezpečnostní funkce.

Tuhost

illustration showing stiffness

Polyuretany se konstrukčně integrují do čelního skla na takové úrovni tuhosti, která umožňuje výrobcům automobilů snížit hmotnost snížením tloušťky plechu.

Trvanlivost

Illustration of shield with different weather conditions showing durability

Polyuretany odolávají drsným podmínkám, jako je pouštní a tropické klima, sůl z mořské vody nebo chladné počasí.

Zpracování

Icon Processing

Polyuretany se dodávají s dokonalým úchopem, který umožňuje plně automatizovanou tovární instalaci čelních skel.

Společnost Sika vždy stála v čele inovací v aplikacích lepení skel vozidel, představila první lepicí řešení bez černých polymerů nebo řešení Sikaflex® Booster pro urychlené vytvrzování lepidel a zvýšení produktivity.

Lepidla na čelní skla Sikaflex® Purform® splňují všechny příslušné požadavky na funkčnost a zároveň eliminují potřebu specifického školení o bezpečnosti a ochraně zdraví podle nařízení REACH. Vystavení uživatele chemickým látkám je tak sníženo a omezeno na naprosté minimum.

Účinnost lepidla z hlediska bezpečnosti cestujících

Čelní sklo vás nechrání jen před větrem a deštěm, ale má i další funkce pro systém pasivní bezpečnosti vašeho vozu. Účinnost lepidla čelního skla hraje zásadní roli při ochraně cestujících.

Zabraňuje vymrštění cestujících

illustration of passenger ejection precention

Čelní sklo a způsob lepení jsou navrženy tak, aby zabránily vymrštění cestujících při autonehodě. Tento aspekt je součástí crash testů, které jsou výrobci automobilů povinni provádět před uvedením vozidla na trh.

Slouží jako opěrná plocha pro airbag

illustration showing airbag backboard

V mnoha automobilech je čelní sklo vystaveno síle nafukujícího se airbagu a těl cestujících. Musí zůstat na svém místě a udržet cestující uvnitř vozidla.

Zabraňuje prolomení střechy

Illustration of a car showing a roof crush

Protože čelní sklo je konstrukční součástí karoserie, musí při nehodě zabránit pomačkání střechy.

Počátky lepených skel ve vozidlech

Zvyšující se bezpečnostní požadavky na osobní automobily byly hlavním důvodem pro zavedení lepených čelních skel v 60. letech 20. století. Požadavky na instalaci čelních skel, která by v případě nárazu zůstala spojena s karoserií, byly definovány v americké normě FMVSS 212.

Rain and light sensor on the windshield of the car

Dosud používaná technologie byla nedostatečná a byla nahrazena lepenou zástěnou. V letech 1963-1976 začali evropští výrobci vozidel používat tuto technologii u vozidel určených na vývoz do USA. Poprvé byla tato technologie ve velkém měřítku použita pro evropský trh v roce 1976 u modelu Audi 100. Polyuretanová lepidla na čelní sklo se poté prosadila jako celosvětový standard v konstrukci automobilů. BMW bylo prvním výrobcem automobilů, který použil lepidla Sika, a lepil tak bez použití černého nátěru.

V dnešních automobilech je zasklení vozidla nedílnou součástí konstrukce, designu a bezpečnosti vozidla. To klade na lepidlo na čelní skla vysoké nároky, jako je zvýšení modulu tuhosti, zajištění vodivých vlastností umožňujících provoz antény a pomoc při ochraně karoserie před korozí. Systém airbagů je dnes nezbytnou součástí systému pasivní bezpečnosti a je možný pouze díky pevnosti lepidla čelního skla.

Požadavky na lepidla pro automobilový průmysl

Bezpečnostní aspekty lepených čelních skel automobilů vedly k přísným požadavkům na pevnost lepidla a trvanlivost lepení. Automobily jsou vystaveny mořské vodě, slunečnímu záření, posypové soli v zimě a mnoha dalším faktorům, kterým musí být lepidlo schopno čelit.

Kromě toho výrobci automobilů využívají zpevňujícího účinku skla ke zvýšení celkové tuhosti vozidla, což zvyšuje bezpečnost, ale také snižuje tloušťku oceli a hmotnost vozidla.

Pokud jde o zpracování, pokroky, jako je lepení skla bez černých primerů nebo primery s dlouhou otevřenou dobou, které se aplikují u subdodavatele, výrazně snížily složitost lepení. Teplem aplikovaná lepidla, která okamžitě drží čelní sklo na místě, umožnila automatizovat tovární instalaci. 

Tyto jedinečné vlastnosti v kombinaci s nejlepším poměrem cena/výkon znamenají, že všichni výrobci automobilů spoléhají při lepení čelních skel na polyuretanová lepidla.

Lepidla na čelní skla Sikaflex® Purform® splňují všechny požadavky na výkonnost automobilů a zároveň eliminují potřebu specifického školení o bezpečnosti a ochraně zdraví podle nařízení REACH. Vystavení uživatele chemickým látkám je tak sníženo a omezeno na naprosté minimum.

Applying windshield to a car with a robot in a factory
Attaching rail window to the front part of the train

Požadavky na lepidla používaná v železničním odvětví

Požadavky na lepidla používaná při montáži skla a železničních komponentů se výrazně liší od požadavků na osobní vozy. I v tomto případě převažují polyuretany, a to z mnoha důvodů:

Pevnost

illustration of an arm showing strength

Zatížení konstrukce železničních vozů je výrazně vyšší než u osobních vozů. Pouze polyuretany umožňují zvládnout tyto síly při zachování malých lepicích spojů (konstrukční hledisko).

Trvanlivost

Illustration of a shield showing  durability

Železniční vozy jsou vyrobeny tak, aby vydržely více než 30 let. Polyuretany nejlépe odolávají drsným podmínkám, jako je pouštní a tropické klima nebo mořská sůl.

Odolnost

Icon Resistance

Provozovatelé železnic používají agresivní čisticí prostředky k odstranění nečistot, jako je brzdný prach, opotřebení trolejového drátu a graffiti.

Zpracování

Icon Processing

Polyuretany vytvrzují i ve velkých spárách, které jsou v železničním odvětví běžné. V kombinaci s technologií Sikaflex® Booster lze zajistit průběžné vytvrzování bez ohledu na klimatické podmínky nebo hloubku spáry.

Lepidla Sikaflex® Purform® splňují všechny výkonnostní požadavky železničního odvětví a navíc jsou ze složení výrobku vyloučeny kritické složky, jako jsou diisokyanáty a ftaláty.