Industry

Snadná detekce předúprav a lepší sledovatelnost

Aby se předešlo selhání a poškození dílů, je nutné použít robustní a spolehlivé lepicí postupy.  Zpráva o normě DIN 2304 od IFAM uvádí, že většina selhání při lepení souvisí s odchylkami od technologických pokynů nebo nedostatečnou kontrolou procesu. V porovnání se skutečnými náklady na lepidlo mohou náklady na poškození přijít na značné částky.

Lepení materiálů zahrnuje sled operací, které vyžadují přísnou kontrolu a úplnou dokumentaci pracovních postupů. Společnost Sika se neustále snaží pomáhat zákazníkům zlepšovat jejich procesy. Se zavedením normy DIN 6701 pro trh výroby kolejnic a jeho subdodavatele a se zavedením normy DIN 2304 pro všeobecný výrobní průmysl se téma bezpečnějších a kontrolovatelných procesů stalo ještě důležitějším. My, ve společnosti Sika, jdeme ještě o krok dále a poskytujeme uživatelům produktů Sika jistotu lepší kontroly v procesu pro kroky přípravy povrchu a nástroje pro sledovatelnost výrobků.

automated Glass bonding on a  truck in a factory
Application of a pretreatment on a bus windscreen

Vylepšená kontrola během výrobního procesu

Před aplikací tmelu nebo lepidla je třeba podklady očistit, aktivovat nebo opatřit základním nátěrem, aby se dosáhlo čistého povrchu. Většina čisticích a aktivačních prostředků je z hlediska svého složení čirá jako voda. Proto není snadné rozpoznat, zda je výrobek aplikován, nebo ne. Totéž může platit pro černé základní nátěry při aplikaci na keramické nátěry nebo velmi tmavě zbarvené povrchy, jako jsou barvy nebo plasty. Obtížná detekce může způsobit mnoho nejasností nebo vést k velkým bezpečnostním obavám v případě zapomenutého kroku předúpravy v manuálním procesu nebo ještě hůře v případě poruchy automatizovaného procesu. Při zjištění takové chyby může dojít k nadměrnému pracovnímu zatížení, protože je třeba zkontrolovat mnoho dílů.

Společnost Sika vyvinula řadu produktů pro předúpravu, které lze snadno detekovat pomocí UV záření. Luminiscenční vlastnosti lze využít při ověřování aplikace. Tím se zvýší bezpečnost procesu a sníží se riziko opětovného zpracování nebo poškození. Portfolio výrobků se skládá z čisticího prostředku/aktivátorů a černého základního nátěru.

Přehled portfolia

Popis Produkt  
Aktivátor skla Sika®Aktivator-110 LUM  
Aktivátor kovů a univerzální aktivátor pro výrobky STP Sika®Aktivator-205 LUM  
Aktivátor barev  Sika®Aktivator-306 LUM  
     
Víceúčelový základní nátěr Sika®Primer-207  

Detekce předúpravy

Při ručním tmelení a lepení lze předúpravy obsahující luminiscenční barvivo detekovat pomocí jednoduchého UV zářiče, který poskytuje požadovanou vlnovou délku 320 nm - 420 nm. Použití systému vizualizace k automatickému ověření pokrytí a umístění luminiscenčních předúprav snižuje množství zmetků, zlepšuje kvalitu, omezuje přepracování a eliminuje manuální kontrolu. Systém vizualizace dokáže detekovat umístění, pokrytí, přerušení nebo mezery, sníženou šířku a diagonální přerušení. Systém pracuje se všemi barvami a je plně nastavitelný tak, aby vyhovoval specifikacím každého zákazníka. Tyto systémy jsou vysoce přizpůsobivé konstrukci dílů a výrobním požadavkům. Oddělení systémového inženýrství společnosti Sika může poskytnout pokyny pro integrátory systémů.

Luminiscenční efekt

Kvalita použití

V závislosti na kvalitě výrobku a povrchu lze kromě existující nebo případně neexistující aplikace zkontrolovat i kvalitu aplikace. Předběžná úprava je fluoreskující v UV světle, viditelná pouhým okem.

Visual detection of pre-treatment  by eye
Obrázek: Vizuální detekce okem
Detection of pre-treatment with Cognex IN sight camera
Obrázek: Detekce pomocí kamery Cognex IN-Sight

Luminiscenční předúprava může pomoci zlepšit kvalitu procesu díky snadné detekci. Systémy jsou použitelné pro manuální procesy i pro automatizované linky lepení. Umožňují včasné varování před chybějícími nebo nesprávnými aplikacemi při kontrole v průběhu výroby. Díky tomu lze dosáhnout snížení zmetkovitosti nebo nižšího počtu vadných výrobků, zlepšení kvality a snížení počtu přepracování.

Zvýšená sledovatelnost rovná se zvýšená kontrola

Normy DIN 6701 a DIN 2304 vyžadují řádnou sledovatelnost všech výrobků používaných při lepení. Tím je zajištěna vysoká úroveň kvality a menší riziko chyb. Osvědčené postupy pro správnou sledovatelnost výrobků používaných v procesech lepení byly zavedeny již před zavedením normy DIN 6701. Aplikátoři museli na kontrolním listu dokumentovat různé informace, jako např:
Výrobky použité pro přípravu povrchu
Výrobky použité pro lepení
Číslo šarže použitých výrobků
Datum spotřeby použitých výrobků

bonding of interior console with Sikaflex-521 UV

Aplikátoři potvrdili svým podpisem každý krok procesu v souladu s pokyny pro lepení. Tento systém byl běžný u velkých společností zabývajících se výměnou skel a u výrobců kolejových vozidel. V současné době je sledovatelnost výrobků oficiálně zakotvena v různých normách.

Společnost Sika se řídí požadavky OEM pro automobilový průmysl a podporuje zvýšenou sledovatelnost. EAN13 a EAN128 jsou vytištěny na obalu a pro firmy zabývající se výměnou skel a zákazníky z oblasti železniční dopravy jsou k dispozici samolepky s číslem šarže a datem spotřeby. Aby se sledovatelnost ještě zjednodušila, zavedla společnost Sika kód Data Matrix Code (DMC). DMC je kódován v souladu s průmyslovou normou a lze jej přečíst většinou průmyslových řešení. Optická identifikace je klíčem k digitalizaci a transparentnosti. Zajišťuje úplnou sledovatelnost výrobků. DMC poskytuje různé informace, jako např:
Název výrobku
Kód výrobku Sika
Číslo šarže
Datum spotřeby