23/05/2024

Naše laboratoř Industry v rámci Sika CZ, je určena pro testování lepidel a tmelů používaných v průmyslových aplikacích.

akreditace

Máme pro vás skvělou zprávu! Vloni jsme výrazně investovali do modernizace vybavení našich laboratoří, abychom mohli poskytovat ještě kvalitnější služby. Tyto investice nám umožnily zavést nejmodernější technologie a postupy.

V letošním roce jsme úspěšně absolvovali audit dle A-Z sborníku normy EN 17460 EN 17460, který nás opravňuje ke kontrole všech lepených spojů, a to tedy i ve třídě A1. Jedná se o spoje nejvyšší bezpečnostní třídy v kolejovém průmyslu. Jinými slovy, laboratoř Industry, v rámci Sika CZ, je schopna nabídnout zákazníků služby laboratoře spojené s bezpečnostní třídou A1 bez toho, aniž by sami zákazníci museli provádět audity s tím, že dostanou tu nejlepší možnou kvalitu a péči.

Lepený spoj

Každý lepený spoj musí splňovat konkrétní požadavky na pevnost a odolnost. Lepidla se volí na základě přesného znění požadavků a specifikace lepeného spoje a jeho konstrukce. 

Cílem lepeného spoje je tedy odolávat působení okolních vlivů s adhezní či kohezní interakcí. Při návrhu lepeného spoje je důležité dbát na požadavky jako je doba životnosti, specifikaci zatížení, kterým bude lepený spoj vystaven (vibrace, dynamické, chemické, tepelné zatížení apod.).

Klasifikace každého jednotlivého lepeného spoje se zakládá pouze a výhradně na potenciálních škodách, které mohou vzniknout porušením samotného spoje. Důsledky porušení lepeného spoje se posuzují zejména na základě bezpečnostních (riziko úmrtí nebo zranění osob) a funkčních hledisek systému. Každý spoj je třeba zařadit do třídy bezpečnosti viz tabulka níže.

Norma ČSN EN 17460

Norma ČSN EN 17460 obsahuje vymezení pojmů a stanovení požadavků na lepení a tmelení lepících systému ve třídě A1 u kolejových vozidel. Součástí požadavků normy, je odborná způsobilost personálu, která testy provádí.
Tato norma se vztahuje na lepení a tmelení materiálů v těchto procesech:

 • Vývoj (před produkce)
 • Výroba (procesy ve výrobě)
 • Údržba a opravy (postprodukce)
 • Zabezpečení kvality výroby, kontroly a údržby včetně oprav železničních vozidel a jejich součástí.
akreditace

Audit zblízka

akreditace

Cílem auditu bylo ověřit odbornou způsobilost pracovníků laboratoře Sika CZ Industry a všech procesů potřebných pro ověření lepících systémů (řízení projektu, řízená dokumentace atd.), včetně vybavení samotné laboratoře (adekvátní vybavení jako jsou řízené klimatické podmínky v laboratoři, zařízení pro tahové zkoušky, zařízení pro cyklické zatěžování; servis a kalibrace těchto zařízení atd.).

Laboratorní testy, které jsme schopni provést

Bead peel test – testování lepených spojů -> odlupový test housenky, který testuje adhezi lepícího systému k danému substrátu

 • Testy lze provádět pro různá klimatická zatížení, jako například PV1200 používaný skupinou Volkswagen Group apod. nebo vystavení spoje umělému UV (QUV), nebo umělému slunci (QSun)
 • Norma, pod kterou spadá tento test – ISO 21194, EN ISO 10365

Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav – testování přeplátovaných spojů na tah ve smyku

 • Testy lze provádět pro zůzná klimatická zatížení
 • Norma, pod kterou spadá tento test – EN 1465

Stanovení pevnosti v tahu

 • Stanovení pevnosti v tahu samotných lepidel se řídí normou ISO 527-1 /527-2
 • Stanovení pevnosti v tahu stavebních konstrukcí se řídí normou – ISO 8339, EN 15434, EN 1279_Part 4
   

Test odlupování plovoucím válcem – test vhodný pro ověření lepeného spoje fólií, podlahových systémů apod. na základě normy DIN EN 1464

Environmental Stress Cracking (ESC) – test, kterým ověříme vliv použitých produktů na strukturu plastů. Tzn., jestli nedojde k poškození samotného plastového substrátu použitím nějakého produktu.

 • Dle normy EN ISO 22088-1 až 6
   

Únavové vlastnosti lepidel ve smyku v tahu (Fatigue test) – dynamické namáhání lepícího systému v tahu

 • Dle normy ISO 4587, ISO 9664
   

Řešení Sika pro železniční vozidla

akreditace

Kontakty

David Halfar

senior aplikační technik

Veronika Ševčíková

senior aplikační technik