Penetrace

Sika® Level-01 Primer

Akrylátová penetrace a nátěr na minerální podklady Sika® Level-01 Primer je 1-komponentní, vodou ředitelná akrylátová disperze, vhodná jako penetrace minerálních podkladů před nanesením cementové, sádrové, či anhydritové stěrky. Nižší viskozita výrobku je důsledkem použití nové generace polymerů s výrazně nižším obsahem těkavých organických látek (VOC).

SikaGrund® P plus

Penetrační nátěr na bázi vodného roztoku aktivního silikátu, určený pro stabilizaci povrchů cementových a anhydritových podkladů a zvýšení přídržnosti pružných lepidel na dřevěné podlahy-SikaBond. Lze použít také jako penetraci pod Sika Level a Sika Patch-250. Míchací poměr, hmotnostně: 1:1 s vodou. Spotřeba : 0,2 kg/m2 na jednu vrstvu. Ředění: vodou

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 je 2komponentní, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice.
Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”.

Sika® Primer MB

Sika® Primer MB je 2 komponentní epoxidový penetrační nátěr a bariéra proti vlhkosti pro systém lepení dřevěných podlah SikaBond® při aplikaci na problematické podklady.