Systémová skladba vnějšího zateplovacího systému Sika ThermoCoat® CZ (eps)

Systém ETICS (external thermal insulation composite system) se v průběhu posledních 20 let stal nepostradatelným pomocníkem při zateplování budov.  Postup je poměrně složitý, je proto lepší svěřit ho do rukou profesionálů, kteří zajistí odbornou realizaci a poskytnou i několikaletou záruku. Požadavky na montáž systému ETICS by měly být součástí projektové dokumentace.

Nejprve zjistěte stav a připravte podklad. Následují přípravné práce a montáž soklové (zakládací) lišty. Dále přichází na řadu lepení tepelně-izolačních desek z fasádního pěnového polystyrenu (EPS). K lepení se používá tenkovrstvá cementová malta, například Sika® ThermoCoat-1/3 Mesh Fix a Sika® ThermoCoat-1 Fix. Poté se provádí mechanické kotvení tepelně-izolační vrstvy hmoždinkami. Následuje provedení základní (výztužné) vrstvy, která je vytvořena nanesením tenkovrstvé cementové malty Sika® Thermocoat -1/3 Mesh Fix, do které se po celé ploše vtlačí tkanina ze skelných vláken, a druhá vrstva tenkovrstvé malty. Pod omítku přijde penetrace Sika® ThermoCoat-5 Multi Primer, která se dodává probarvená do odstínu finální povrchové úpravy. Posledním krokem je konečná povrchová úprava. V nabídce najdete rýhovanou, zatíranou nebo škrábanou omítku: Sika® ThermoCoat -5 AcrylTop / -5 SiliconeTop/-5 Silicone Silicate Top.

Tepelně izolační desky

XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

Tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) výrazně snižují tepelné ztráty budov. Použití je především pro zateplení soklů, základových desek či zateplení stavebních otvorů (dveře, okna).

Povrchová úprava

Pěnový polystyren  PARABIT

PARABIT EPS 70 F

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS se standardními požadavky na pevnost v tlaku a izolační schopnosti. Splňují požadavky pro kvalitativní třídu A.

PARABIT EPS 70 GREY

Tepelně izolační desky s obsahem grafitu se zvýšeným izolačním účinkem, určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Při aplikaci tohoto typu izolantu je nutné dbát na technologický postup montáže, zejména neskladovat a nezpracovávat desky na přímém slunci a používat odpovídající typy lepicích a stěrkových hmot.
Při aplikaci se doporučuje používání ochranných sítí. Splňují požadavky pro kvalitativní třídu A.

PARABIT EPS 100 GREY

Tepelně izolační desky s obsahem grafitu s vysokým izolačním účinkem a zvýšenou pevností v tlaku určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS.
Při aplikaci tohoto typu izolantu je nutné dbát na technologický postup montáže, zejména neskladovat a nezpracovávat desky na přímém slunci a používat odpovídající typy lepicích a stěrkových hmot.
Při aplikaci se doporučuje používání ochranných sítí.

PARABIT EPS 100 GREY

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými požadavky na pevnost v tlaku a izolační schopnosti.

Rady a inspirace