Před nanášením fasádní omítky je nezbytně nutné mít pevný, suchý, rovný a co nejméně nasákavý podklad. Příprava zahrnuje diagnostiku podkladu, odstranění nesoudržných částí zdiva, očištění tlakovou vodou, srovnání výraznějších nerovností a aplikaci hloubkového penetračního nátěru, který sjednotí savost podkladů, zajistí jejich hloubkové zpevnění a lepší přilnavost následně aplikovaných materiálů (zdivo, jádrové omítky atp.)