Jaká je maximální doba otevření pro Sika® Primer-207
 • Maximální doba otevření závisí na mnoha faktorech prostředí.
 • Vysoké teploty zkracují dobu a nečistoty a prach mají negativní vliv, proto doporučujeme v aplikacích výměny automobilových skel čištění a opakování chemického ošetření po 2 hodinách.
Zveřejněno: 08/05/2019
Mohu v kombinaci s lepidly nebo předúpravami Sika používat výrobky jiných dodavatelů?
 • Kombinace výrobků od různých dodavatelů není povolena, protože není zajištěna kompatibilita.
 • Vlastnosti a složení konkurenčních výrobků nemáme pod kontrolou a mohou se snadno změnit bez předchozího upozornění.
Zveřejněno: 08/05/2019
Povrch vykazuje po vyčištění čisticím prostředkem Sika® Cleaner PCA stále problémy se smáčením.
 • Použití suchého čisticího prostředku Sika® Cleaner PCA zvyšuje účinnost čištění, protože čisticí prostředek na sklo může působit jako mazivo.
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč základní nátěr řádně nenavlhčí povrch?
 • Pokud je povrchové napětí podkladu nedostatečné, bude základní nátěr vykazovat problémy se smáčením povrchu. To je většinou známo z netradičních znečištění přítomných na keramických rámečcích.
 • Odstraňte a vyčistěte (Sika® Cleaner PCA) nebo použijte sklo vhodné pro daný účel.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak lepit čerstvě nalakované vozidlo?
 • Na nové laky se obtížně lepí, protože jsou vyvinuty tak, aby se samy čistily a odpuzovaly.
 • Nejprve nechte lak řádně vytvrdnout (24 hodin).
 • Použijte brusný pad k otření povrchu, Sika® Cleaner G+P k očištění a naneste Sika®Primer-207.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak přilepit čelní sklo ke konstrukci karoserie z FRP?
 • Pokud je starý PU stále na místě, lze postupovat standardním způsobem.
 • Pokud lepíte přímo na FRP, použijte abrazivní podložku k otření povrchu, Sika® Cleaner G+P a naneste Sika®Primer-207.
Zveřejněno: 08/05/2019
Po vyříznutí čelního skla obsahovala stará PUR housenka lepidla spoustu malých bublinek v lepicí vrstvě. Jak tomu lze zabránit?
 • PUR lepidlo při vytvrzování uvolňuje oxid uhličitý. Pokud se lepicí housenka během vytvrzování zahřívá, plyn se uvolňuje rychleji, což může mít za následek vznik malých bublinek rozptýlených po celé housence. K tomu může dojít, pokud je vůz v teplém dni zaparkován s čelním sklem vystaveným slunečnímu záření. Zaparkováním vozu ve stínu tomuto problému předejdete.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak dlouho musím počkat s mytím vozidla po výměně čelního skla?
 • Mýdla a čisticí prostředky mohou negativně ovlivnit vytvrzování a bezrámová skla jsou citlivá na tlak vody a vysoušení vzduchem, protože by mohly poškodit čerstvou kůži uretanu, proto je nutná čekací doba 24 hodin (není nutná při instalaci se systémem Powercure).
Zveřejněno: 08/05/2019
Jaká je minimální teplota pro provedení výměny?
 • Výrobky Sika jsou určeny pro použití při teplotách od +5 °C do +35 °C. Pro všechny ostatní podmínky má společnost Sika speciální doporučení pro horké a chladné počasí. Práci lze sice provádět i při teplotě -10 °C, ale je zde otázka dostatečné obratnosti studených rukou. Může být příliš chladno na to, aby bylo možné práci provést na odpovídající profesionální úrovni. V takovém případě by měla být práce odložena.
Zveřejněno: 08/05/2019
Lze Sika® Primer-207 použít k imitaci keramického rámečku na plaveném skle pro ochranu proti UV záření?
 • Pro zajištění trvanlivého spoje musí být transparentní čelní skla povrchově chráněna proti UV záření. V případech, kdy není ochrana zajištěna, lze použít Sika® UV Shielding Tape nebo lišty. Základní nátěry Sika (a většina základních nátěrů na sklo od jiných výrobců) jsou organické materiály a UV záření je během velmi krátké doby zničí, a proto neposkytují žádnou trvalou ochranu.

Možná řešení jsou:

Vhodná barva tisku.
Ochranná kovová nebo neprůhledná plastová lišta.
Sika® UV Shielding Tape.

Zveřejněno: 08/05/2019
Obsahují přípravky Sika® Aktivator PRO nebo Sika® Primer-207 nějaké agresivní složky, které by mohly narušit povrch?
 • Sika® Aktivator PRO a Sika® Primer-207 obsahují reaktivní složky, které chemicky reagují se sklem, barvami a dalšími materiály. Po vytvrzení je lze odstranit pouze mechanicky a horní vrstva podkladu je při tom poškozena. Je třeba dbát na to, aby byl Sika® Aktivator PRO aplikován pouze na požadovaná místa. Pokud bude výrobek aplikován na průhlednou plochu skla, bude viditelný a zákazník bude mít důvod k reklamaci.
Zveřejněno: 08/05/2019
Existuje přípravek na čištění Sika® Primer-207 z interiérových dílů?
 • Sika® Primer-207 lze čistit pomocí Sika® Remover-208 nebo Sika® Handwipes utěrek, pokud ještě zcela nevytvrdl. Po vytvrzení musí být odstraněn mechanicky.
Zveřejněno: 08/05/2019
Co se stane, když se nanese příliš silná vrstva Sika® Primer-207?
 • Nanesení příliš silné vrstvy Sika® Primer-207 má za následek delší dobu odvětrání. Pokud se však aplikuje jako ochrana proti korozi na holý kov, doporučuje se pro dlouhodobou ochranu nanést dvě silné vrstvy Sika® Primer-207.
Zveřejněno: 08/05/2019
Mohu ředit vysoce viskózní/gelový Sika® Primer-207?
 • Pokud je viskozita základního nátěru vysoká, NIKDY nepoužívejte k ředění ředidla nebo rozpouštědla, protože vyšší viskozita je známkou nižší reaktivity.
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč je třeba Sika® Primer-207 protřepat?
 • Protřepáním základních nátěrů se promíchají pevné částice, které se mohly usadit na dně lahve, a zajistí se homogenní směs a pokrytí. Všechny základní nátěry obsahující pevné látky je třeba před použitím protřepat.
Zveřejněno: 08/05/2019
Proč se nedoporučuje používat houbičky s přípravkem Sika® Aktivator PRO?
 • Sika® Aktivator PRO plní jak čisticí, tak aktivační funkci. Aplikace pomocí houbičky pouze přemisťuje nečistoty a neočišťuje je. Houbičky nanášejí příliš velké množství přípravku, což je zbytečné a neekonomické.
 • Pokud je několikrát ponoříte do lahve, mohou se zašpinit a znečistit aktivátor.
Zveřejněno: 08/05/2019
Pokud uplynul odvětrací čas produktu Sika® Aktivator PRO, je možné provést aktivační krok znovu?
 • Ano, Sika® Aktivator PRO je možné nanést na lepený povrch až třikrát. Je důležité, aby byl povrch čistý a aktivovaný. To, že byl povrch aktivován poznáte podle toho, že se na něm objeví lesk. Pokud si nejste jisti, je lepší nanést Sika® Aktivator PRO znovu.   
Zveřejněno: 08/05/2019
Lze používat Sika® Aktivator PRO ve vlhkém prostředí?
 • Ano, Sika® Aktivator PRO lze použít ve vlhkém prostředí, např. na čelní skla s lehkou kondenzující mlhou. (V této aplikaci se "vlhkým" rozumí jakýkoli vlhký stav, kdy NENÍ vidět větší kapky vody, ať už jako nahromaděná kondenzace, nebo jako dešťové skvrny). Je však lepší, když se dílec nejprve vysuší.
Zveřejněno: 08/05/2019
Jak dlouho vydrží po otevření primery a aktivátory?
 • Všechny aktivátory a základní nátěry Sika mají po otevření zkrácenou dobu použitelnosti. Při správných skladovacích podmínkách zůstávají použitelné až 2-4 týdny (viz. Produktový list) po otevření nebo do data spotřeby, podle toho, co nastane dříve. Po každém použití vždy znovu pevně uzavřete vnitřní vložku i vnější uzávěr. Pokud výrobek zhoustne, zakalí se nebo je nehomogenní, okamžitě jej zlikvidujte podle informací uvedených v bezpečnostním listu.
Zveřejněno: 08/05/2019
Mohu produkt Sika® Cleaner G+P ředit?
 • Nedoporučuje se ředit chemické přípravky, protože kompatibilita není zaručena a složení je již navrženo tak, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu.
Zveřejněno: 08/05/2019
Načítáme další...