Před aplikací předúpravy lze použít čisticí prostředek Sika® Cleaner G+P k odstranění tradičních forem znečištění, jako je špína, prach a oleje z kůže. Na čelních sklech však byl zaznamenán zvýšený výskyt neobvyklých kontaminantů, které mohou nepříznivě ovlivnit přilnavost.
Mezi tyto nečistoty patří např:

Car window contamination
Car window contamination
Contamination on a car window
Contamination on a car window

Některé kontaminanty se projeví až při dalších testech. Pro ověření přítomnosti kontaminantů by měl být technik autoskel vyškolen, aby kontroloval oblasti lepení každého dílu a hledal nesouvislé oblasti povrchového napětí. Technik by měl sledovat, zda čisticí prostředek na skla migruje nebo mění vzhled podél kontaminovaných oblastí.

Doporučené ošetření při kontaminaci

Po zjištění kontaminace je třeba dodržet následující univerzální postup ošetření:

Removing corrosion
  • Odstraňování lze zjistit díky lepšímu smáčecímu chování čističe skla.
  • Osušte papírovou utěrkou a pokračujte v doporučených krocích před ošetřením.
  • K odstranění silného znečištění lze Sika® Cleaner PCA použít za sucha, čímž se zvýší účinnost.
Removing corrosion
  • Navlhčete povrch. Nepoužívejte Sika® Cleaner G+P nadměrně, protože se tím snižuje jeho účinnost.
  • Zkontrolujte, zda nedošlo ke znečištění.