Koroze v okolí otvoru je velmi závažná a musí být řádně opravena. Nejprve zjistěte povahu a rozsah přítomné koroze.

Tyto charakteristiky jsou definovány níže:

Úroveň Popis Doporučený postup
1 Lehká Světlé zabarvení kovu; obvykle oranžové. Odstraňte korozi pomocí brusného papíru zrnitosti 180, drátěného kotouče nebo nástroje Dremel® a brusného kamene.
2 Mírná Mírná koroze má obvykle několik červených skvrn. Korozi odstraňte drátěným kotoučem nebo chemickým odstraňovačem rzi.
3 Závažná Lze ji identifikovat podle hlubokých "důlků", tmavě červených skvrn a vyvýšených okrajů. Korozi odstraňte otryskáním nebo chemickým odstraňovačem rzi.
4 Proděravění Tato úroveň se může pohybovat od mikroskopických děr až po ztrátu kovu. Panel musí být vyměněn a ošetřen v karosárně.

 

Společnost Sika doporučuje, aby ošetření koroze 4. stupně a jakékoli koroze kolem otvoru větší než celkem 150 cm2 prováděla pouze karosárna vyškolená v renovaci kovů!
Perforační koroze nacházející se v jakékoli konstrukční oblasti, jako je například okenní rám, vyžaduje výměnu celého dílu. Takové oblasti by neměly být vyplňovány výplní karoserie, protože se na ně aplikuje lepidlo pro lepení skla.

 

Odstranění koroze

V ideálním případě by odstranění koroze mělo být provedeno před oříznutím zbývajícího dobře spojeného lepicího pásku.

Removing corrosion
  • Odstranění koroze
  • Pomocí brusného kotouče siavlies speed* (velmi jemného) obruste neporušený lak ještě 5 mm za okrajem laku kolem míst, kde byla odstraněna koroze.

* Dostupné u společnosti  Sia Abrasives

Koroze/ošetření holých kovů

Removing corrosion

Vyčistěte celou oblast pomocí čisticího prostředku Sika® Cleaner G+P, abyste odstranili prach a nečistoty.

Removing corrosion
  • Naneste Sika® Primer-207 štětcem nebo aplikátorem a dbejte na to, aby základní nátěr překrýval okolní neporušený nátěr alespoň 5 mm.
  • Nechte působit alespoň 3 minuty a počkejte, až bude povrch na dotek suchý.
  • Na první vrstvu naneste druhou vrstvu Sika® Primer-207 a nechte ji alespoň 3 minuty odvětrat, než přejdete k dalšímu kroku.