Čisté provozy

Sikafloor®-266 CR

Sikafloor®-264

Sikafloor®-264 je 2komponentní, barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”. 

Sikafloor®-381

Sikafloor®-390

Ochranná, mírně flexibilní vrstva na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou chemickou odolností, překlenující trhliny. Vhodná pro záchytné vany, jímky a pro ochranu před látkami ohrožujícími podzemní vody. Vhodná na beton, cementové potěry a jiné minerální podklady. Odolává povětrnostním vlivům. Při aplikaci na svislých plochách přidat tixotropní přísadu Stellmittel T. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 85 : 15. Spotřeba : 2,5 kg/m2.
Ředění a čištění: Ředidlo C

Sikafloor®-262 AS N

Sikafloor®-262 AS N je 2komponentní, samonivelační, barevný podlahový systém, na bázi epoxidových pryskyřic.
Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody „Deutsche Bauchemie”.
Sikafloor®-262 AS N je hlavní nosnou vrstvou pro systém Sikafloor® Multidur ES-24 ECF. 

Sikafloor®-262 AS N Thixo

Silnovrstvý systémový nátěr se strukturovaným povrchem, na bázi EP pryskyřic bez rozpouštědel, pro laboratoře, čisté provozy s citlivou elektrotechnikou, farmaceutický a letecký průmysl, sklady s hořlavinami a provozy s nebezpečím výbuchu. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 84,6 : 15,4. Spotřeba : 0,75 kg/m2.
Čištění: ředidlo C

Sikafloor®-381 AS

Samonivelační, elektrostaticky vodivá systémová stěrka na bázi EP pryskyřic bez rozpouštědel, s vysokou chemickou odolností. Vhodná pro laboratoře, průmysl, sklady, provozy s nebezpečím výbuchu a chemikáliemi ohrožujícími kvalitu podzemních vod. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 85 : 15. Spotřeba : dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: ředidlo C

Sikafloor®-230 ESD TopCoat

Uzavírací nátěr na bázi emulzní EP pryskyřice, tlumící elektrostatickou vodivost podlahového systému Sikafloor-262 AS N. Splňuje požadavky ESD STM 97.1-1999, ESD STM 97.2-1999. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 83 : 17. Spotřeba : 0,14-0,16 kg/m2, povrch je nutné opatřit ochranou Kiehl Ceradur.
Čištění: vodou

Sikafloor® Conductive Set

Sada 10 kompletních zemnicích bodů pro elektrostaticky vodivé podlahové systémy Sikafloor AS/ESD/ECF. Pro uzemňování podlahových ploch, zařízení a strojů. Jeden zemnicí bod pro podlahovou plochu cca 100 m2.

Sikafloor®-326

Houževnatá stěrka na bázi PU pryskyřic bez rozpouštědel se schopností překlenování trhlin. Vhodná jako hladká nebo prosypávaná stěrka do průmyslových hal, dílen, skladů, chladíren a mrazíren a mokrých provozů. Protiskluzná s dobrou chem. odolností. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 73 : 27. Spotřeba : dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: Ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-2600

Sikafloor®-2600 je 2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů.