Sikafloor® ProSeal-12

Těsnicí, ošetřujicí a vytvrzujicí přípravek na betonové povrchy

Sikafloor® ProSeal-12 je roztok akrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech, který se používá pro ošetření, utěsnění a vytvrzení čerstvě položených i stávajících betonových povrchů.

Při aplikaci na čerstvý beton výrazně snižuje odpar záměsové vody. Díky tomu dochází k:
  • Zvýšení odolnosti v obrusu
  • Snížení prašnosti povrchu
Při aplikaci na vyzrálý betonový povrch způsobuje:
  • Zvýšení soudržnosti (snížení prašnosti) v případě nesoudržných povrchů
  • Snížení nasákavosti povrchu