Sikafloor® CureHard LI

Vodou ředitelný prostředek na bázi křemičitanů lithia určený pro utěsnění a dodatečné vytvrzení čerstvě položených i stávajících betonových strojně hlazených nebo broušených povrchů. Oproti obdobným výrobků na bázi křemičitanů sodíku či draslíku. je při potencionálním předávkování méně náchylný k tvorbě těžce odstranitelných výkvětů. Výrobek který je aplikován na povrch betonu vsakuje do jeho struktury, dochází k chemické reakci a následné krystalizaci reakčních produktů, které vyplňují póry v betonu. Odpovídá požadavkům dle normy ČSN EN 1504-2:2006 jako výrobek na ochranu povrchu - impregnace.

  • dodává hedvábný lesk betonovým podlahám
  • snížení prašnosti a zvýšení odolnosti proti obrusu
  • utěsnění a impregnace povrchu betonu
  • mezení vznik případných výkvětů, oproti krystalickým vytvrzujícím přípravkům na bázi sodíku či draslíku
  • zvyšování lesku povrchu po každém pravidelném čištění
  • bez rozpouštědel a bez zápachu