Sikafloor® CureHard GL

Těsnicí krystalizační nátěr s vysokým leskem

Sikafloor® CureHard GL je vodou ředitelný prostředek na bázi křemičitanů lithia a akrylátové disperze určený pro utěsnění a dodatečné vytvrzení stávajících
betonových strojně hlazených nebo broušených povrchů.

Křemičitanová složka přípravku se vsakuje do povrchu betonové struktury, kde chemickou reakcí a následnou precipitací reakčních produktů dochází k vyplnění pórů betonu a celkovému zlepšení mechanických vlastností betonové konstrukce. Akrylátová disperze vytváří na povrchu lesklý film, čímž výrazně snižuje nasákavost betonu. Použitím Sikafloor® CureHard GL dosáhnete následujících výhod:
  • zlepšení vzhledu betonové podlahy
  • snížení prašnosti
  • utěsnění a impregnace betonu
  • jednodušší čištění a údržba podlahy
  • bez rozpouštědel a bez zápachu