Sikafloor®-931 Finishing Aid

Prostředek pro vytvrzování, zpevnění a povrchovou úpravu betonových podlah

Sikafloor®-931 Finishing Aid je prostředek na bázi koloidního oxidu křemičitého, který umožňuje snadnější, rychlejší a kvalitnější dokončovací kroky během procesu hlazení betonových podlah. Sikafloor®-931 Finishing Aid je také určen pro plochy, kde je aplikováno vyšší množství vsypu z důvodu vyšší rovinatosti, odolnosti vůči mechanickému namáhání nebo z důvodu požadavku na lepší estetickou kvalitu finálního betonového povrchu.

  • Zlepšuje zpracovatelnost během procesu hlazení 
  • Umožňuje použití většího množství vsypu
  • Snižuje riziko delaminace
  • Zlepšuje estetický vzhled podlahy 
  • Zvyšuje odolnost proti otěru a životnost
  • Prodlužuje a usnadňuje zapracování vsypu při vyšších teplotách 
  • Snižuje plastické smršťování a vznik trhlin 
  • Zpomaluje ztrátu vlhkosti v průběhu vyzrávání 
  • Bez zápachu