Sikafloor®-150

Epoxidový penetrační nátěr, vyrovnávací malta a stěrka s nízkým zápachem

Sikafloor®-150 je 2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou a nízkým zápachem. Může být použita jako epoxidová penetrace, vyrovnávací stěrka nebo malta.

  • slabý zápach
  • nízká viskozita
  • dobrá penetrační schopnost
  • vysoká přídržnost
  • víceúčelové použití