Sikafloor®-150

Epoxidový penetrační nátěr, vyrovnávací malta a stěrka

Sikafloor®-150 je 2komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou a sníženým zápachem. Může být použita jako epoxidová penetrace, vyrovnávací stěrka nebo malta.

  • nízká viskozita
  • slabý zápach
  • dobrá penetrační schopnost
  • vysoká přídržnost
  • snadná aplikace
  • krátké čekací doby
  • víceúčelové použití