Sikagard®-675 W ElastoColor

Ochranný nátěr na beton

Sikagard®-675 W ElastoColor 1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů.
Sikagard®-675 W ElastoColor je určen pro aplikaci na stávající nátěry nebo přímo na betonový povrch.
Sikagard®-675 W ElastoColor vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

  • Propouští vodní páru
  • Velmi dobrá odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
  • Velmi dobrá odolnost vůči rozmrazovacím posypovým solím
  • Velmi dobrá odolnost proti křídovatění
  • Snadná aplikace
  • Dobrá krycí schopnost (neprůhledný)
  • Šetrný k životnímu prostředí (bez rozpouštědel)
  • Zabraňuje pronikání vody
  • Vysoká hodnota odporu proti CO2