Sikasil® WT-480

2-komponentní lepidlo s vysokým modulem pružnosti pro konstrukce oken

Sikasil® WT-480 je 2-komponentní lepidlo na bázi silikonu s velmi vysokým modulem pružnosti pro strukturální zasklívání.  

  • Splňuje předpisy EOTA ETAG 002 a RAL-GZ 716/1
  • Velmi vysoký modul pružnosti
  • Vynikající adheze k různým druhům substrátů
  • Vysoká UV a povětrnostní odolnost
  • Velmi dobré mechanické vlastnosti
  • Dobré aplikační vlastnosti pro úzké spoje
  • Flexibilní v širokém rozsahu teplot
  • Dlouhodobá životnost