Sikasil® SG-500

Vysokopevnostní, 2-komponentní silikon pro strukturální zasklívání

Sikasil® SG-500 je neutrálně vytvrzující 2-komponentní konstrukční, vysoce modulární lepidlo na bázi silikonu. Sikasil® SG-500 se používá primárně pro strukturální zasklívání. Sikasil® SG-500 - barva černá, splňuje požadavky EOTA ETAG 002 a je opatřen značkou CE.  

  • Vynikající odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • Splňuje SNJF-VEC (kód produktu: 2433)
  • Třída požární odolnosti B1 (DIN 4102-1)
Sikasil® SG-500 - barva černá
  • Splňuje předpisy EOTA ETAG 002 (nese ETA), EN 15434 and ASTM C1184
  • Strukturální tmel vhodný pro strukturální zasklívací sestavy dle ETAG 002 Část 1 vydání Listopad 1999 (Revize Březen 2012) použito jako EAD, ETA-03/0038 vystaveno Technical Assessment Body Deutsches Institut für Bautechnik, Declaration of Performance 15754339, certifikováno a opatřeno certifikátem o stálosti vlastností 0757-CPR-596-7110761-1-5.
  • Opatřeno označením CE.
  • Navržená pevnost v tahu pro dynamické namáhání:
    σdes = 0.14 MPa (ETA)