Sikasil® SG-20

Vysokopevnostní, 1-komponentní silikonové lepidlo pro strukturální zasklívání, s označením CE

Sikasil® SG-20 je 1-komponentní, neutrálně vytvrzující silikonové lepidlo pro strukturální zasklívání, které kombinuje mechanickou pevnost s vysokým prodloužením.  Sikasil® SG-20 vykazuje výbornou adhezi k různým druhům substrátů. Sikasil® SG-20 splňuje EOTA ETAG 002 a je opatřeno značkou "CE".    

  • Splňuje požadavky pro EOTA ETAG 002 (provádí ETA), EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 pro Typ S, Stupeň NS, Třída 25 (pohybová schopnost ± 25 %)
  • Strukturální tmel pro strukturální zasklívací systémy dle ETAG 002 Part 1, ETA-06/0090 vystaveno Technical Assessment Body Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Prohlášení o vlastnostech 15323048, certifikováno pod číslem 0757, osvědčení o stálosti vlastností 0757-CPR-596-7110760-4-6, označeno značkou "CE"
  • Konstrukční pevnost v tahu pro dynamické zatížení: σdes = 0.17 MPa (ETA)
  • Protipožární odolnost třídy B1 (DIN 4102-1)
  • Výborná odolnost vůči UV a povětrnostním podmínkám
  • Výborná přilnavost pro sklo, kovy, lakované kovy, plasty a dřevo
  • SNJF-VEC uznáno (číslo produktu: 2436)
  • Splňuje běžné požadavky na VOC: Indoor Air Comfort GOLD: pass, EMICODE: EC1 Plus, French VOC Regulation: A+, BREEAM International (v.6 2021)/BREEAM NOR (v.6 2022): Exemplary Level, M1: pass, Global LEED v4/v4.1 beta EQc 2: Low-Emitting Materials: CDPH-IAQ SCAQMDRule1168