Sikasil® IG-25 HM Plus

Sekundární 2-komponentní silikonový tmel pro vzduchem / plynem plněná izolační okna

Sikasil® IG-25 HM Plus je 2-komponentní, neutrálně vytvrzující sekundární tmel pro izolační skla se strukturálními vlastnostmi. Sikasil® IG-25 HM Plus je speciálně navržen pro výrobu izolačních skel plněné vzduchem a vzácným plynem, díky svému vysokému modulu při krátkém prodloužení. Vyhovuje EOTA ETAG 002 a je opatřena značkou CE.  

  • Splňuje požadavky pro EN 1279-4, EOTA ETAG 002 (provádí ETA) a EN 15434 stejně jako ASTM C1184 a ASTM C1369
  • Sada pro zasklení strukturálních tmelů: Strukturální tmel dle ETAG 002 Part 1 Edition November 1999 (Revised March 2012) používaná jako EAD, ETA-11/0391 vystaveno Technical Assessment Body Österreichisches Institut für Bautetchnik, Prohlášení o vlastnostech 70119976, certifikováno pod číslem 0757, osvědčení o stálosti vlastností 0757-CPR-596-7110761-6-3; a označeno značkou CE
  • Návrh pevnosti v tahu pro dynamická zatížení:
    • σdes = 0.19 MPa (ETA)
  • CEKAL a SNJF VI-VEC uznáno (číslo produktu: 2968)
  • Výborná odolnost vůči UV a povětrnostním podmínkám