Běžné provozy

Sikafloor®-264

Sikafloor®-264 je 2komponentní, barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”. 

Sikafloor®-264 Thixo

Sikafloor®-264 Thixo je 2komponentní, barevná epoxidová pryskyřice.

Celkový obsah pevných částic podle testovací metody „Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-169

Sikafloor®-169 je 2komponentní, nízkoviskózní, transparentní epoxidová pryskyřice, velmi mírně žloutnoucí.

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-375

Sikafloor®-375 je 2komponentní, nízkoviskózní, houževnatě elastická polyuretanová pryskyřice, přemosťující trhliny, bez obsahu rozpouštědel.

Sikafloor®-14 Pronto

Sikafloor®-14 Pronto je 2komponentní, rychle vytvrzující samonivelační stěrka na bázi reaktivních akrylových pryskyřic, součást systémů Sikafloor® Pronto RB-34, Sikafloor® Pronto RB-24 a Sikafloor® Pronto RS-34.

Sikafloor®-16 Pronto

Sikafloor®-16 Pronto je 2komponentní, rychle vytvrzující uzavírací vrstva na bázi reaktivních akrylových pryskyřic, součást systému Sikafloor®-Pronto.

Sikafloor®-15 Pronto

Rychle tvrdnoucí, houževnatá nivelační stěrka a vyrovnávací malta na bázi PMMA pro mechanicky a chemicky odolné vrstvy o tloušťce 2 - 4 mm. Vhodná pro rampy, garáže, parkoviště, potravinářské provozy apod. Součást systému Sikafloor® Pronto. Pryskyřici lze barvit. Dávkování tužidla Sika-Pronto Hardener v závislosti na teplotě. Spotřeba: dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: ředidlo C

Sikafloor®-17 Pronto

Sikafloor®-17 Pronto je 2-komponentní, rychle tvrdnoucí, elastický pečetící nátěr na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Je součástí podlahových systémů Sikafloor® Pronto RB-25, Sikafloor® Pronto RB-28, Sikafloor® Pronto RB-55 a Sikafloor® Pronto RB-58.

Sikafloor®-1+ CorCrete

Cementový potěr s minerálním plnivem podle EN 13813 Sikafloor®-3+ CorCrete je předmíchaná cementová prášková směs, obsahující tříděná křemičitá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady s příměsí vláken. Sikafloor®-3+ CorCrete vytváří hladký povrch s přirozenou nekluzností a navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Sikafloor®-3+ CorCrete splňuje požadavky podle ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT-C60-F7-AR1.

Panbex F2+

Cementový potěr se syntetickým plnivem Sikafloor®-2+ CorCrete je předmíchaná cementová prášková směs, obsahující tříděná tvrdá plniva na bázi slinutých oxidů, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady s příměsí vláken. Sikafloor®-2+ CorCrete vytváří hladký povrch s přirozenou nekluzností a navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků.

Panbex F1+

Cementový potěr s metalickým plnivem Sikafloor®-1+ CorCrete je předmíchaná prášková směs, obsahující tříděná tvrdá plniva na bázi neoxidujících kovů, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady s přímesí vláken. Sikafloor®-1+ CorCrete vytváří hladký povrch s přirozenou nekluzností a navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků.

Sikafloor® CEMBEX T2

Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 3-30 mm. Sikafloor® Level T je předmíchaná prášková směs, obsahující speciální cementy, tříděná plniva a kompatibilní přísady. Používá se pro vytvoření vysoce tekutého čerpatelného samonivelačního podlahového potěru (stěrky), splňující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT–C40–F7-AR0,5. Jednoduchý způsob provedení spolu s rychlým nárůstem pevnosti umožňují kompletní provedení podlahy v krátkém čase.

Sikafloor®-326

Houževnatá stěrka na bázi PU pryskyřic bez rozpouštědel se schopností překlenování trhlin. Vhodná jako hladká nebo prosypávaná stěrka do průmyslových hal, dílen, skladů, chladíren a mrazíren a mokrých provozů. Protiskluzná s dobrou chem. odolností. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 73 : 27. Spotřeba : dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: Ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-2540 W

Sikafloor®-2540 W je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Schválen a testován podle předpisů AgBB jako nátěr vhodný na podlahy do prostředí „Cleanroom“.

Sikafloor® Garage

Sikafloor® Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Sikafloor®-330

Sikafloor®-330 je 2komponentní, pružná, polyuretanová pryskyřice se samonivelačními schopnostmi, s velmi nízkým obsahem VOC, bez rozpouštědel.

Sikafloor®-2600

Sikafloor®-2600 je 2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů.

Sikafloor®-3000

2komponentní, pružná, barevná polyuretanová pryskyřice se samonivelačními schopnostmi, s nízkým obsahem VOC, bez rozpouštědel.

Sikafloor® ArmorTop

Sikafloor® ArmorTop je 1komponentní, předmíchaná prášková směs obsahující cement, tříděná tvrdá plniva na bázi slinutých oxidů a neoxidujících kovů a kompatibilní přísady.

Sikafloor®-3 QuartzTop

Vsyp pro pancéřové betonové podlahy se střední provozní záteží Sikafloor®-3 QuartzTop je předmíchaná cementová prášková směs, obsahující tříděná tvrdá nekovová plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady.

Sikafloor®-1 MetalTop

Sikafloor®-1 MetalTop je 1komponentní předmíchaná prášková směs obsahující cement, tříděná tvrdá plniva na bázi neoxidujících kovů a kompatibilní přísady.