Sikafloor®-432 DecoCem

Průmyslová a dekorativní samonivelační podlahová stěrka na bázi cementu, s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 3–30 mm

Sikafloor®-432 DecoCem je předmíchaná, polymery modifikovaná prášková směs, obsahující speciální cementy, tříděná plniva a kompatibilní přísady. Používá se pro vytvoření vysoce tekutého čerpatelného samonivelačního podlahového potěru (stěrky), splňující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry. Jednoduchý způsob provedení spolu s rychlým nárůstem pevnosti umožňují kompletní provedení podlahy v krátkém čase.

  • Rychlé a snadné použití
  • Výborná roztékavost
  • Pro ruční i strojní aplikaci
  • Tloušťka vrstvy od 3 mm do 30 mm
  • Pochozí po cca 4 hodinách
  • Plná zatížitelnost už po 7 dnech
  • Vhodné pro plochy s podlahovým vytápěním
  • V kombinaci se syntetickým nátěrem nenasákavý povrch
  • Velmi nízký obsah emisních látek a redukovaný obsah chromu