Sikafloor®-1200 Level

Polymerem modifikovaná samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro tloušťky 1-15 mm

Sikafloor®-1200 Level je 1-komponentní samonivelační a vyhlazovací podlahový potěr (stěrka) na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů v interiérech splňující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry.

  • Velmi dobrá tekutost a zpracovatelnost
  • Snadná ruční aplikace
  • Vytvrzující bez smrštění
  • Pochůznost po 4 hodinách (+20 °C)
  • Vhodný pro plochy s podlahovým vytápěním
  • Velmi hladký a rovný povrch
  • Vhodné pro provoz kolečkových židlí (od 2 mm tl. vrstvy)