Sikafloor®-1100 Level

Polymerem modifikovaná samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro tloušťky 2-20 mm

Sikafloor®-1100 Level je samonivelační a vyhlazovací podlahový potěr (stěrka) na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů v interiérech

  • Velmi dobrá tekutost a zpracovatelnost
  • Snadná ruční aplikace
  • Vytvrzuje bez smrštění
  • Pochůznost po 4 hodinách (+20 °C)
  • Vhodný pro plochy s podlahovým vytápěním
  • Velmi hladký a rovný povrch
  • Vhodný pro provoz kolečkových židlí (od 3 mm tl. vrstvy)