Sikafloor®-83 EpoCem®

Epoxi-cementová hybridní malta pro podlahové stěrky (7-100 mm)

Sikafloor®-83 EpoCem® je 3komponentní epoxidem modifikovaná cementová malta pro podlahové stěrky.

 • Po 24 hodinách lze přetírat nátěry na bázi pryskyřice
 • Zabraňuje osmotické tvorbě puchýřů na pryskyřičných nátěrech na vlhkých podkladech
 • Umožňuje rychlou výstavbu trati
 • Nevyžaduje vytvrzení
 • Rychlá a snadná aplikace. Lze dokončit hladítkem.
 • Tloušťka: ~ 7,0-100 mm
 • Betonová opravná malta: EN 1504-3: Třída R4
 • Nepropustný pro kapaliny, propustný pro vodní páry
 • Odolné proti mrazu a rozmrazovacím solím
 • Dobrá chemická odolnost
 • Tepelná roztažnost podobná betonu
 • Dobrá vazba na čerstvý nebo tvrzený beton, ať už vlhký nebo suchý
 • Dobré počáteční a konečné mechanické pevnosti
 • Rychlé vytvrzení, lze použít po krátké čekací době
 • Dobrá odolnost vůči vodě a olejům
 • Nekoroduje výztužnou ocel