Sikafloor®-82 EpoCem®

Epoxido-cementová hybridní samonivelační podlahová vyrovnávka (3 až 7 mm)

Sikafloor®-82 EpoCem® je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová malta, s jemnou strukturou povrchu pro samonivelační podlahové stěrky pro tloušťky vrstev od 3 do 7 mm. Umožňuje aplikaci epoxidové, polyuretanové a PMMA podlahy na podklady s vysokým obsahem vlhkosti nebo na čerstvý beton.

 • Může být po 24 hodinách převrstvena epoxidovou podlahovou pryskyřicí (+20 °C, 75 % r.v.)
 • Omezuje vznik puchýřků základních epoxidových nátěrů na vlhkých podkladech
 • Snadná aplikace
 • Dobré vyrovnávací vlastnosti
 • Nepropustná pro kapaliny
 • Prostupná pro páry
 • Odolná mrazu a rozmrazovacím solím
 • Dobrá chemická odolnost
 • Tepelná roztažnost podobná jako u betonu
 • Výtečná přídržnost k čerstvému i vytvrzenému vlhkému betonu
 • Vynikající počáteční a konečné pevnosti
 • Vynikající odolnost vůči vodě a olejům
 • Ideální podklad pod hladké povrchy
 • Nezpůsobuje korozi výztuže