Sikafloor®-82 EpoCem®

3KOMPONENTNÍ SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVKA NA CEMENTOVÉ BÁZI ZUŠLECHTĚNÁ EPOXIDEM PRO TLOUŠŤKU VRSTVY 3 - 7 MM

Sikafloor®-82 EpoCem® je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová malta, s jemnou strukturou povrchu pro samonivelační podlahové stěrky pro tloušťky vrstev od 3 do 7 mm.

 • Může být po 24 hodinách převrstvena epoxidovou pryskyřicí (+20 °C, 75 % r.v.)
 • Omezuje vznik puchýřků způsobených osmotickým tlakem u vlhkých podkladů
 • Snadná aplikace
 • Dobré vyrovnávací vlastnosti
 • Zabraňuje prostupu kapalného skupenství, ale propouští páry
 • Kompatibilní s bitumeny
 • Odolná mrazu a rozmrazovacím solím
 • Dobrá chemická odolnost
 • Tepelná roztažnost podobná jako u betonu
 • Výtečná přídržnost k čerstvému i vytvrzenému betonu, suchému i mokrému
 • Vynikající počáteční a konečné pevnosti
 • Vynikající odolnost vůči vodě a olejům
 • Ideální podklad pod hladké povrchy
 • Vhodné pro použití v interiéru
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Nezpůsobuje korozi výztuže